Cable elèctric

Cable elèctric
Cable RZ1K (AS) 0,6/1KV CPR 4G2,5
Ref CAB030005
Cable RZ1-K (AS). Tensió nominal: 0,6 / 1 kV. Conductor Coure electrolític recuit. Flexibilitat: classe 5, segons UNE-EN 60228. Temperatura màxima en el conductor: 90 ºC en servei permanent, 250 ºC en curtcircuit. Aïllament Barreja de polietilè reticulat (XLPE), tipus DIX3.Cubierta Barreja especial zero halògens, tipus AFUMEX Z1 Verd. No propagació de la flama. No propagació d'incendi.
PVP: 2,71 IVA inclòs
PVP: 2,71 IVA inclòs
Veure producte
Cable RZ1K (AS) 0,6/1KV CPR 4G1,5
Ref CAB030004
Cable RZ1-K (AS). Tensió nominal: 0,6 / 1 kV. Conductor Coure electrolític recuit. Flexibilitat: classe 5, segons UNE-EN 60228. Temperatura màxima en el conductor: 90 ºC en servei permanent, 250 ºC en curtcircuit. Aïllament Barreja de polietilè reticulat (XLPE), tipus DIX3.Cubierta Barreja especial zero halògens, tipus AFUMEX Z1 Verd. No propagació de la flama. No propagació d'incendi.
PVP: 1,87 IVA inclòs
PVP: 1,87 IVA inclòs
Veure producte
Cable RZ1K (AS) 0,6/1KV CPR 3G4
Ref CAB030006
Cable RZ1-K (AS). Tensió nominal: 0,6 / 1 kV. Conductor Coure electrolític recuit. Flexibilitat: classe 5, segons UNE-EN 60228. Temperatura màxima en el conductor: 90 ºC en servei permanent, 250 ºC en curtcircuit. Aïllament Barreja de polietilè reticulat (XLPE), tipus DIX3.Cubierta Barreja especial zero halògens, tipus AFUMEX Z1 Verd. No propagació de la flama. No propagació d'incendi.
PVP: 3,09 IVA inclòs
PVP: 3,09 IVA inclòs
Veure producte
Cable RZ1K (AS) 0,6/1KV CPR 3G2,5
Ref CAB030003
Cable RZ1-K (AS). Tensió nominal: 0,6 / 1 kV. Conductor Coure electrolític recuit. Flexibilitat: classe 5, segons UNE-EN 60228. Temperatura màxima en el conductor: 90 ºC en servei permanent, 250 ºC en curtcircuit. Aïllament Barreja de polietilè reticulat (XLPE), tipus DIX3.Cubierta Barreja especial zero halògens, tipus AFUMEX Z1 Verd. No propagació de la flama. No propagació d'incendi.
PVP: 2,14 IVA inclòs
PVP: 2,14 IVA inclòs
Veure producte
Cable RZ1K (AS) 0,6/1KV CPR 3G1,5
Ref CAB030002
Cable RZ1-K (AS). Tensió nominal: 0,6 / 1 kV. Conductor Coure electrolític recuit. Flexibilitat: classe 5, segons UNE-EN 60228. Temperatura màxima en el conductor: 90 ºC en servei permanent, 250 ºC en curtcircuit. Aïllament Barreja de polietilè reticulat (XLPE), tipus DIX3.Cubierta Barreja especial zero halògens, tipus AFUMEX Z1 Verd. No propagació de la flama. No propagació d'incendi.
PVP: 1,50 IVA inclòs
PVP: 1,50 IVA inclòs
Veure producte
Cable RZ1K (AS) 0,6/1KV CPR 2x1,5
Ref CAB030001
Cable RZ1-K (AS). Tensió nominal: 0,6 / 1 kV. Conductor Coure electrolític recuit. Flexibilitat: classe 5, segons UNE-EN 60228. Temperatura màxima en el conductor: 90 ºC en servei permanent, 250 ºC en curtcircuit. Aïllament Barreja de polietilè reticulat (XLPE), tipus DIX3.Cubierta Barreja especial zero halògens, tipus AFUMEX Z1 Verd. No propagació de la flama. No propagació d'incendi.
PVP: 1,26 IVA inclòs
PVP: 1,26 IVA inclòs
Veure producte
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1KV 3G1,5 amb CPR
Ref CAB950541
Cable fabricat amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de poliolefina. Compleixen amb les normatives de seguretat davant del foc i als seus efectes col·laterals i CPR. Fabricats segons norma UNE 21123-4. Tensió de servei: 600 / 1.000 V. Tensió d'assaig: 3.500 V. Temperatura de servei: de -15 a 90 ° C. Secció 3 × 6 + 1 × 1,5 mm². Ø Exterior aprox. 12.8 mm. Pes 281.0 kg / km. Resistència a 20ºC 3,30 / 13,30 Ω / km.
PVP: 1,54 IVA inclòs
PVP: 1,54 IVA inclòs
Veure producte
Cable RZ1-K AS 0,6/1kV 5G2,5 AFUMEX CLASS 1000V CPR (R 100m)
Ref CAB950561
Cable Afumex Class 1000 V RZ1-K (AS). 5G2,5mm2 s.UNE 21123-4. Cable de coure flexible RZ1-K (AS) de 0,6 / 1 kV i d'alta seguretat (AS), amb Classe de Reacció al Foc CPR Cca-S1B, d1, a1, amb aïllament de XLPE i coberta de poliolefines. Lliure d'halògens. Conductor: coure electrolític recuit flexible, classe 5, segons UNE EN 60228.Temperatura màxima en el conductor: 90 ºC en servei permanent, 250 ºC en curtcircuit. Aïllament 0,7mm: barreja de polietilè reticulat (XLPE), tipus DIX3 segons UNE HD 603-1. Coberta barreja especial lliure d'halògens tipus AFUMEX UNE 21123-4. Diàmetre ext: 13,3mm. Resist. Cond. 7,98 Ω / km
PVP: 3,33 IVA inclòs
PVP: 3,33 IVA inclòs
Veure producte
Cable RZ1-K AS 0,6/1kV 3G6 AFUMEX CLASS 1000V CPR
Ref CAB950560
Cable Afumex Class 1000 V RZ1-K (AS) 3G6mm2. s.UNE 21123-4. Cable de coure flexible RZ1-K (AS) de 0,6 / 1 kV i d'alta seguretat (AS), amb Classe de Reacció al Foc CPR Cca-S1B, d1, a1, amb aïllament de XLPE i coberta de poliolefines. Lliure d'halògens. Conductor: coure electrolític recuit flexible, classe 5, segons UNE EN 60228.Temperatura màxima en el conductor: 90 ºC en servei permanent, 250 ºC en curtcircuit. Aïllament 0,7mm: barreja de polietilè reticulat (XLPE), tipus DIX3 segons UNE HD 603-1. Coberta barreja especial lliure d'halògens tipus AFUMEX UNE 21123-4. Diàmetre ext: 113,6mm. Resist. Cond. 3,3 Ω / km
PVP: 4,42 IVA inclòs
PVP: 4,42 IVA inclòs
Veure producte
Cable H07V-K 6 CPR verd/groc
Ref CAB028032
Conductor de Coure electrolític, recuit. Flexibilitat: Flexible, classe 5, segons UNE-EN 60228. Temperatura màxima en el conductor: 70 ºC en servei permanent, 160 ºC en curtcircuit. Aislaimento: Barreja de policlorur de vinil (PVC), tipus TI1. Tensió nominal: 450/750 V
PVP: 1,12 IVA inclòs
PVP: 1,12 IVA inclòs
Veure producte
Cable H07V-K 6 CPR negre
Ref CAB028031
Conductor de Coure electrolític, recuit. Flexibilitat: Flexible, classe 5, segons UNE-EN 60228. Temperatura màxima en el conductor: 70 ºC en servei permanent, 160 ºC en curtcircuit. Aislaimento: Barreja de policlorur de vinil (PVC), tipus TI1. Tensió nominal: 450/750 V
PVP: 1,12 IVA inclòs
PVP: 1,12 IVA inclòs
Veure producte
Cable H07V-K 6 CPR marró
Ref CAB028034
Conductor de Coure electrolític, recuit. Flexibilitat: Flexible, classe 5, segons UNE-EN 60228. Temperatura màxima en el conductor: 70 ºC en servei permanent, 160 ºC en curtcircuit. Aislaimento: Barreja de policlorur de vinil (PVC), tipus TI1. Tensió nominal: 450/750 V
PVP: 1,12 IVA inclòs
PVP: 1,12 IVA inclòs
Veure producte
Cable H07V-K 6 CPR gris
Ref CAB028035
Conductor de Coure electrolític, recuit. Flexibilitat: Flexible, classe 5, segons UNE-EN 60228. Temperatura màxima en el conductor: 70 ºC en servei permanent, 160 ºC en curtcircuit. Aislaimento: Barreja de policlorur de vinil (PVC), tipus TI1. Tensió nominal: 450/750 V
PVP: 1,12 IVA inclòs
PVP: 1,12 IVA inclòs
Veure producte
Cable H07V-K 6 CPR blau
Ref CAB028033
Conductor de Coure electrolític, recuit. Flexibilitat: Flexible, classe 5, segons UNE-EN 60228. Temperatura màxima en el conductor: 70 ºC en servei permanent, 160 ºC en curtcircuit. Aislaimento: Barreja de policlorur de vinil (PVC), tipus TI1. Tensió nominal: 450/750 V
PVP: 1,12 IVA inclòs
PVP: 1,12 IVA inclòs
Veure producte
Cable H07V-K 4 CPR verd/groc
Ref CAB028022
Conductor de Coure electrolític, recuit. Flexibilitat: Flexible, classe 5, segons UNE-EN 60228. Temperatura màxima en el conductor: 70 ºC en servei permanent, 160 ºC en curtcircuit. Aislaimento: Barreja de policlorur de vinil (PVC), tipus TI1. Tensió nominal: 450/750 V
PVP: 0,76 IVA inclòs
PVP: 0,76 IVA inclòs
Veure producte