Cable ES 07Z1-K(AS) 10 CPR gris

Ref CAB029045
de PLANA FÀBREGA
PLANA FÀBREGA
PVP: 2,06 IVA inclòs

Descripció
Conductor coure electrolític recuit. Flexible, classe 5; segons UNE-EN 60228.Temperatura màxima en el conductor: 90 ºC en servei permanent, 250 ºC en curtcircuit. AÏLLAMENT Barreja especial termoplàstica, zero halògens, tipus AFUMEX, classe EI5 segons UNE 21027-9-1C.