Cable RZ1-K AS 0,6/1kV 3G6 AFUMEX CLASS 1000V CPR

Ref CAB950560
de PLANA FÀBREGA
PLANA FÀBREGA
PVP: 4,42 IVA inclòs

Descripció
Cable Afumex Class 1000 V RZ1-K (AS) 3G6mm2. s.UNE 21123-4. Cable de coure flexible RZ1-K (AS) de 0,6 / 1 kV i d'alta seguretat (AS), amb Classe de Reacció al Foc CPR Cca-S1B, d1, a1, amb aïllament de XLPE i coberta de poliolefines. Lliure d'halògens. Conductor: coure electrolític recuit flexible, classe 5, segons UNE EN 60228.Temperatura màxima en el conductor: 90 ºC en servei permanent, 250 ºC en curtcircuit. Aïllament 0,7mm: barreja de polietilè reticulat (XLPE), tipus DIX3 segons UNE HD 603-1. Coberta barreja especial lliure d'halògens tipus AFUMEX UNE 21123-4. Diàmetre ext: 113,6mm. Resist. Cond. 3,3 Ω / km