Cable RZ1-K AS 0,6/1kV 5G2,5 AFUMEX CLASS 1000V CPR (R 100m)

Ref CAB950561
de PLANA FÀBREGA
PLANA FÀBREGA
PVP: 3,33 IVA inclòs

Descripció
Cable Afumex Class 1000 V RZ1-K (AS). 5G2,5mm2 s.UNE 21123-4. Cable de coure flexible RZ1-K (AS) de 0,6 / 1 kV i d'alta seguretat (AS), amb Classe de Reacció al Foc CPR Cca-S1B, d1, a1, amb aïllament de XLPE i coberta de poliolefines. Lliure d'halògens. Conductor: coure electrolític recuit flexible, classe 5, segons UNE EN 60228.Temperatura màxima en el conductor: 90 ºC en servei permanent, 250 ºC en curtcircuit. Aïllament 0,7mm: barreja de polietilè reticulat (XLPE), tipus DIX3 segons UNE HD 603-1. Coberta barreja especial lliure d'halògens tipus AFUMEX UNE 21123-4. Diàmetre ext: 13,3mm. Resist. Cond. 7,98 Ω / km