Cable RZ1K (AS) 0,6/1KV CPR 3G2,5

Ref CAB030003
de PLANA FÀBREGA
PLANA FÀBREGA
PVP: 2,14 IVA inclòs

Descripció
Cable RZ1-K (AS). Tensió nominal: 0,6 / 1 kV. Conductor Coure electrolític recuit. Flexibilitat: classe 5, segons UNE-EN 60228. Temperatura màxima en el conductor: 90 ºC en servei permanent, 250 ºC en curtcircuit. Aïllament Barreja de polietilè reticulat (XLPE), tipus DIX3.Cubierta Barreja especial zero halògens, tipus AFUMEX Z1 Verd. No propagació de la flama. No propagació d'incendi.