Concentrador energètic EDS

Ref PEF002001
de PLANA FÀBREGA
PLANA FÀBREGA
PVP: 925,25 IVA inclòs

Descripció
El concentrador EDS amb servidor web i XML integrat, facilita a l'usuari la consulta de qualsevol variable elèctrica dels equips connectats al concentrador EDS. Permet connectar equips fins a 5 equips de mesura al seu bus RS-485. Possibilitat d'integrar-lo amb el programari d'eficiència energètica Efen. L'usuari té la possibilitat de visualitzar qualsevol variable procedent dels equips connectats a aquest, podent visualitzar fins i tot la informació en temps real, en format de taula o fins i tot de gràfic (Data logger). Disposa de 8 entrades digitals lliures de tensió i 6 sortides digitals per relé programable. Les seves principals característiques són: parametrització i gestió d'esdeveniments automàtics. Sistema de registre d'alarmes i gestió d'esdeveniments del sistema. Disposa de connexió Ethernet.