Política de privacitat


Política de privacitat

5. Política de  Privacidad i Protecció de Dades Personals

PLANA FÀBREGA és conscient de la importància que té per a vostè l'ús de les seves dades personals i apreciem la confiança dipositada en nosaltres. Tractarem la seva informació personal amb la màxima confidencialitat i amb el degut rigor, transparència, control i seguretat. 

 

La present Política de Privadesa i Protecció de Dades Personals forma part integrant de les Condicions d'Ús de la pàgina web www.planafabrega.com (d'ara endavant “el Portal”) i dels serveis prestats per PLANA FÀBREGA.

 

1.      Responsable del Tractament:

Tota informació personal que faciliti o se li reculli a través de www.planafabrega.com serà tractada per les empreses PLANA FÀBREGA BARCELONA, S.L., PLANA FÀBREGA TARRAGONA, S.L.; PLANA FÀBREGA GIRONA, S.L.; PLANA FÀBREGA LLEIDA, S.L.;  PLANA FÀBREGA MANRESA, S.L.; PLANA FÀBREGA TERRASSA, S.L.; PLANA FÀBREGA SABADELL, S.L.; PLANA FÀBREGA SEGURETAT, S.L.; PLANA FÀBREGA SERVEIS, S.L.; PLANA FÀBREGA VIGILÀNCIA, S.L.; i, PLANA FÁBREGA ASTÚRIES, S.L., totes elles amb les dades identificatives assenyalades anteriorment,  en la seva qualitat de Responsables del Tractament.

D'ara endavant les societats esmentades seran denominades conjuntament com PLANA FÀBREGA.

Podrà contactar amb PLANA FABREGA mitjançant correu postal en l'adreça c. Caracas, número 10 de Barcelona (08030) o bé mitjançant correu electrònic planafabrega@planafabrega.com, o en el telèfon 93.243.11.11.  

2.      Finalitat del tractament de Dades Personals:

A PLANA FÀBREGA tractem les seves dades personals amb les següents finalitats:

 

2.1.   Prestació dels serveis contractats: A Plana Fàbrega tractem les seves dades personals per a la prestació dels serveis que el Client té contractats amb nosaltres.

 

2.2.   Enviament d'informació, promocions i prospecció comercial: Plana Fàbrega, amb el seu consentiment, utilitzarà les seves dades personals per a l'enviament de comunicacions comercials que puguin ser del seu interès, promocions i ofertes de productes i serveis de Plana Fàbrega així com qualsevol informació que pugui ser del seu interès. 


Durant quant temps conservarem les seves dades?   PLANA FABREGA conservarà les seves dades personals mentre es mantingui la relació contractual que ens uneix i, una vegada finalitzada aquesta, mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat.

 

3.      Legitimació per a l'ús de les seves dades personals:

 

La legitimació per a l'ús de les seves dades personals és doble:

 

3.1.   Quan la finalitat sigui la gestió i execució del contracte que vincula a Plana Fàbrega amb el Client, la base legal per al tractament de les seves dades personals serà l'execució mateixa del contracte.

 

3.2.   Per a l'enviament d'informació, promocions i prospecció comercial la legitimació serà el consentiment de l'interessat.  S'informa referent a això que la finalitat d'execució del contracte no està supeditada al consentiment per a la finalitat de prospecció comercial.

 

4.      Destinataris:

 

Les seves dades personals podran comunicar-se a les empreses PLANA FÀBREGA per a finalitats administratives interns, inclòs el tractament de dades personals de clients.

 

Les seves dades personals no se cediran a tercers, excepte imperatiu legal.

 

5.      Drets de l'interessat :

 

·         Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a PLANA FABREGA estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

·         Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió (cancel·lació) quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats pels quals van ser recollits.

·         En determinades circumstàncies previstes en l'article 18 RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

·         Els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l'elaboració de perfils. PLANA FABREGA deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

·         En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable.

 

6.      Com pot exercir els seus drets?

 

Pot exercir els seus drets mitjançant un escrit dirigit a PLANA FÀBREGA, c. Caracas, número 10,  08030 – BARCELONA o mitjançant correu electrònic planafabrega@planafabrega.com.

 

Quines vies de reclamació existeixen? Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

 

7.      Informació addicional:

 

La present Política de Privadesa i Protecció de Dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent a cada moment. És per això que PLANA FÀBREGA es reserva el dret a modificar la present Política de Privadesa per adaptar-la a novetats legislatives i/o jurisprudencials que es troben vigents a cada moment.