Ajuda

2. Condicions d'ús i venda
Condicions d'ús i venda

Procediment de compra

Per realitzar una compra, el Client ha de seleccionar els productes que desitgi comprar i agregar-los al carret de compra prement el botó “PLANA FÀBREGA” o “Comprar”. Una vegada hagi agregat els productes que desitgi comprar al carret, haurà de fer clic en el botó PLANA FÀBREGA. Per processar la comanda, el Client haurà de facilitar les dades que se li sol·licitin i optar pel mètode de pagament que prefereixi. Una vegada facilitada la informació sol·licitada i acceptat la comanda pel Client, la compra s'ha realitzat. El termini de lliurament serà el que a cada moment s'hagi indicat en la disponibilitat del producte.

 

Preu

El cost dels Productes i Serveis serà l'establert per a cadascun d'ells a la Web. Els preus dels productes exposats a la Web inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que, si escau, sigui procedent aplicar. Les compres que vagin a ser lliurades dins del territori de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea estaran subjectes a IVA. Les compres que han de ser lliurades en territoris d'Estats no membres de la Unió Europea, Canàries, Ceuta o Melilla estaran exempts d'IVA. PLANA FÀBREGA es reserva el dret a modificar el preu dels seus Productes i Serveis. D'existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun Client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, la Web li comunicarà al Client aquest error i el Client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per la seva banda.

 

Forma de pagament

En formular la comanda, el Client pot triar lliurement abonar les compres que realitzi mitjançant targeta de crèdit (American Express, MasterCard, Visa, Visa Electró, etc.); contra-reemborsament, domiciliació bancària, transferència, etc. En determinats casos i per prevenir possibles fraus, la Web es reserva la possibilitat de sol·licitar una forma de pagament concreta en el cas que no s'acrediti fefaentment la identitat del comprador. 

3. Enviaments i devolucions
Enviaments i devolucions

Enviament dels productes

La Web ofereix diferents sistemes d'enviament. El Client podrà seleccionar la forma d'enviament d'entre les possibles per a la seva zona d'enviament. Haurà de tenir en compte que els terminis de lliurament, la qualitat del servei, el punt de lliurament i el cost seran diferents per a cada forma de transport. www.planafabrega.com/es/cat/net envia les comandes als seus clients a través de diferents empreses de transport urgent de reconegut prestigi nacional i internacional. La data de lliurament al domicili del Client depèn de la disponibilitat del producte escollit i de la zona d'enviament. Els terminis de transport són orientatius.


Drets del Client i Política de devolucions


Disponibilitat

La Web no garanteix als seus Clients la disponibilitat ni el termini de lliurament dels productes que s'ofereixen des de la pàgina web, excepte la dels productes en els quals expressament se citi una determinada garantia o disponibilitat.

 

Anul·lació de la comanda

La Web garanteix als seus Clients la possibilitat d'anul·lar la seva comanda en qualsevol moment i sense cap cost sempre que l'anul·lació es comuniqui abans que la comanda hagi estat posat a la disposició del transportista per al seu enviament.

 

Desistiment i devolució

El Client disposarà d'un termini de 14 dies des de la recepció de la comanda per resoldre el contracte i realitzar la devolució del producte adquirit. El Client comunicarà a la Web dins del termini estipulat i per qualsevol mitjà admès en dret, el seu desig d'exercitar el dret de resolució del contracte. La comanda retornada haurà de ser lliurada juntament amb l'albarà de lliurament i si escau factura emesa a PLANA FÀBREGA. En el termini de 14 dies des de la recepció del producte o des de l'acceptació del Servei, el Client podrà retornar qualsevol article que hagi comprat a la Web sempre que els productes no hagin estat oberts ni usats i conservin el seu precinte o embalatge original. En aquests casos, la Web retornarà els diners de la compra a través d'un abonament, mitjançant transferència bancària al compte indicat pel Client. Podrem retenir el reemborsament fins que s'hagi rebut el producte retornat en les nostres instal·lacions. Haurà de procedir a la devolució del producte dins dels 14 dies següents a aquell en què ens hagi comunicat el seu desistiment. Vostè haurà de suportar els costos directes de la devolució dels productes i serà responsable de la disminució del valor dels productes retornats a causa de la manipulació dels mateixos (excepte quan fos necessària per conèixer la naturalesa del producte, característiques i funcionament).

 

Error en el lliurament

Si un producte diferent al sol·licitat pel Client fos lliurat per error de la Web, aquest li serà retirat i se li lliurarà el producte correcte sense cap càrrec addicional per al Client. Per a qualsevol incidència relacionada amb la devolució d'articles de la Web pugui contactar amb el departament d'Atenció al Client via correu electrònic o telefònica: planafabrega@planafabrega.com

4. Política de qualitat
Política de qualitat

Garantia legal dels productes

Els Clients de la Unió Europea tindran una garantia post-venda de dos anys des de la data de lliurament del producte, per a la reparació o reemplaçament de productes si fossin defectuosos o disconformes amb l'anunciat. 

5. Política de privacitat
Política de privacitat

Política de privacitat
5. Política de  Privacidad i Protecció de Dades Personals
PLANA FÀBREGA és conscient de la importància que té per a vostè l'ús de les seves dades personals i apreciem la confiança dipositada en nosaltres. Tractarem la seva informació personal amb la màxima confidencialitat i amb el degut rigor, transparència, control i seguretat. 
 
La present Política de Privadesa i Protecció de Dades Personals forma part integrant de les Condicions d'Ús de la pàgina web www.planafabrega.com (d'ara endavant “el Portal”) i dels serveis prestats per PLANA FÀBREGA.
 
1.      Responsable del Tractament:


Tota informació personal que faciliti o se li reculli a través de www.planafabrega.com serà tractada per les empreses PLANA FÀBREGA BARCELONA, S.L., PLANA FÀBREGA TARRAGONA, S.L.; PLANA FÀBREGA GIRONA, S.L.; PLANA FÀBREGA LLEIDA, S.L.;  PLANA FÀBREGA MANRESA, S.L.; PLANA FÀBREGA TERRASSA, S.L.; PLANA FÀBREGA SABADELL, S.L.; PLANA FÀBREGA SEGURETAT, S.L.; PLANA FÀBREGA SERVEIS, S.L.; PLANA FÀBREGA VIGILÀNCIA, S.L.; i, PLANA FÁBREGA ASTÚRIES, S.L., totes elles amb les dades identificatives assenyalades anteriorment,  en la seva qualitat de Responsables del Tractament.
D'ara endavant les societats esmentades seran denominades conjuntament com PLANA FÀBREGA.
Podrà contactar amb PLANA FABREGA mitjançant correu postal en l'adreça c. Caracas, número 10 de Barcelona (08030) o bé mitjançant correu electrònic planafabrega@planafabrega.com, o en el telèfon 93.243.11.11.  


2.      Finalitat del tractament de Dades Personals:


A PLANA FÀBREGA tractem les seves dades personals amb les següents finalitats:
 
2.1.   Prestació dels serveis contractats: A Plana Fàbrega tractem les seves dades personals per a la prestació dels serveis que el Client té contractats amb nosaltres.
 
2.2.   Enviament d'informació, promocions i prospecció comercial: Plana Fàbrega, amb el seu consentiment, utilitzarà les seves dades personals per a l'enviament de comunicacions comercials que puguin ser del seu interès, promocions i ofertes de productes i serveis de Plana Fàbrega així com qualsevol informació que pugui ser del seu interès. 


Durant quant temps conservarem les seves dades?   PLANA FABREGA conservarà les seves dades personals mentre es mantingui la relació contractual que ens uneix i, una vegada finalitzada aquesta, mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat.
 
3.      Legitimació per a l'ús de les seves dades personals:
 
La legitimació per a l'ús de les seves dades personals és doble:
 
3.1.   Quan la finalitat sigui la gestió i execució del contracte que vincula a Plana Fàbrega amb el Client, la base legal per al tractament de les seves dades personals serà l'execució mateixa del contracte.
 
3.2.   Per a l'enviament d'informació, promocions i prospecció comercial la legitimació serà el consentiment de l'interessat.  S'informa referent a això que la finalitat d'execució del contracte no està supeditada al consentiment per a la finalitat de prospecció comercial.
 
4.      Destinataris:
 
Les seves dades personals podran comunicar-se a les empreses PLANA FÀBREGA per a finalitats administratives interns, inclòs el tractament de dades personals de clients.
 
Les seves dades personals no se cediran a tercers, excepte imperatiu legal.
 
5.      Drets de l'interessat:
 
·         Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a PLANA FABREGA estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
·         Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió (cancel·lació) quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats pels quals van ser recollits.
·         En determinades circumstàncies previstes en l'article 18 RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
·         Els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l'elaboració de perfils. PLANA FABREGA deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
·         En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable.
 
6.      Com pot exercir els seus drets?
 
Pot exercir els seus drets mitjançant un escrit dirigit a PLANA FÀBREGA, c. Caracas, número 10,  08030 – BARCELONA o mitjançant correu electrònic planafabrega@planafabrega.com.
 
Quines vies de reclamació existeixen? Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
 
7.      Informació addicional:
 

La present Política de Privadesa i Protecció de Dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent a cada moment. És per això que PLANA FÀBREGA es reserva el dret a modificar la present Política de Privadesa per adaptar-la a novetats legislatives i/o jurisprudencials que es troben vigents a cada moment.

6. Política de cookies
Política de cookies

Política de cookies

De conformitat amb la normativa espanyola que regula l'ús de cookies en relació a la prestació de serveis de comunicacions electròniques, recollida en el Reial decret llei 13/2012, de 30 de març, l'informem sobre les cookies utilitzades al lloc web de www.planafabrega.com (en endavant, el "Plana Fàbrega") i el motiu del seu ús. Així mateix, Plana Fàbrega l'informa que en navegar en el Lloc Web vostè està prestant el seu consentiment per poder utilitzar.

Les cookies utilitzades al nostre lloc web, són pròpies i de tercers, i ens permeten emmagatzemar i accedir a informació relativa a l'idioma, el tipus de navegador utilitzat, i altres característiques generals predefinides per l'usuari , així com, seguir i analitzar l'activitat que porta a terme, amb l'objecte d'introduir millores i prestar els nostres serveis d'una manera més eficient i personalitzada. Plana Fàbrega no utilitza cookies publicitàries o de publicitat comportamental.

La utilització de les cookies ofereix nombrosos avantatges en la prestació de serveis de la societat de la informació, ja que, entre d'altres: (i) facilita a l'usuari la navegació en el lloc web i l'accés als diferents serveis que ofereix, (ii) evita a l'usuari configurar les característiques generals predefinides cada vegada que accedeix al Lloc Web, (iii) afavoreix la millora del funcionament i dels serveis prestats a través del lloc web, després del corresponent anàlisi de la informació obtinguda a través de les cookies instal·lades.

Tanmateix, pot configurar el seu navegador, acceptant o rebutjant totes les galetes, o bé seleccionar aquelles la instal·lació admet i quins no, seguint un dels següents procediments, depenent del navegador utilitzat:

Google Chrome (en el Menú eines)

Configuració > Mostrar opcions avençades > Privadesa (Configuració de Contingut) > Cookies

Més informació: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es  

Microsoft Internet Explorer (en el Menú eines)

Opcions de Internet > Privadesa > Avançada

Més informació: https://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9  

Firefox

Opcions > Privadesa > Cookies

Més informació: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we  

Safari, iPad y iPhone

Preferències > Privadesa

Més informació: https://www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/  

Opera

Configuració > Opcions > Avançada > Cookies

Més informació: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html

 

 

Plana Fàbrega fa servir en la seva pàgina web:

Cookie

Nom

Finalitat

Més informació

Google Analytics

__utma

Aquesta cookie manté un registre del nombre de vegades que un usuari a estat en un lloc, quan va ser la seva primera visita, i quan es va produir la seva última visita.

- Centre de privadesa de Google

- Complement d'inhabilitació de Google Analytics

Google Analytics

__utmb

Aquesta cookie ajuda a calcular quant temps dura la visita d'un usuari emmagatzemant el moment en què va entrar.

- Centre de privadesa de Google

- Complement d'inhabilitació de Google Analytics

Google Analytics

__utmc

Aquesta cookie ajuda a calcular quant temps dura la visita d'un usuari emmagatzemant el moment en què surt de la pàgina.

- Centre de privadesa de Google

- Complement d'inhabilitació de Google Analytics

Google Analytics

__utmz

Aquesta cookie manté un seguiment d'on prové el visitant, quin motor de cerca es va utilitzar, en que enllaci fer clic, quines paraules clau utilitzar i des d'en quin lloc del món es va accedir a la pàgina.

- Centre de privadesa de Google

- Complement d'inhabilitació de Google Analytics

Google Analytics

__utmli

Aquestes cookie de Google Analytics generen un identificador d'usuari anònim, que és el que s'utilitza per fer recompte de quantes vegades visita el lloc un usuari. També registra quan va ser la primera i l'última vegada que va visitar la web. Així mateix, calcula quan s'ha acabat una sessió, origen de l'usuari, i keywords.

- Centre de privadesa de Google

- Complement d'inhabilitació de Google Analytics

addthis.com

__atuvc

La cookie __ atuvc es crea i llegeix en el javascript del connector social "AddThis" al costat del client per tal d'assegurar-se que l'usuari veu el recompte actualitzat si es comparteix una pàgina. Aquestes dades de la galeta no es reenvien a AddThis, però desactivar les cookies podria causar un comportament inesperat per als usuaris.

 

addthis.com

uid

Emmagatzema les lletres i els números generats a l'atzar. Les cookies AddThis permeten als usuaris compartir contingut a través de llocs web de xarxes socials i correu electrònic. Quan proporcionem enllaços a serveis de tercers que vostè troba útils, poden col·locar una galeta al vostre dispositiu per fer el seu servei més fàcil d'utilitzar.

 

DoubleClick

 

DoubleClick utilitza cookies per millorar la publicitat. Acostumen a utilitzar per orientar la publicitat segons el contingut que és rellevant per a un usuari, millorar els informes de rendiment de la campanya i evitar mostrar anuncis que l'usuari ja hagi vist. Les cookies de DoubleClick no contenen informació d'identificació personal.

-Política de privadesa de DoubleClick

YouTube

Visitor_Info1

_Live

El seu propòsit és estimar l'ample de banda de l'Usuari.

-Política de privadesa

YouTube

use_hitbox

El seu propòsit és incrementar el comptador de visites d'usuaris a un determinat vídeo de YouTube.

-Política de privadesa

YouTube

PREF

La seva finalitat és guardar les preferències de sessió sobre l'activitat de visionat durant la navegació de l'usuari. Aquestes cookies no emmagatzemen informació que ens permeti identificar a l'usuari.

-Política de privadesa

 


7. RSC
RSC

Responsabilitat social corporativa

Plana Fàbrega ha adquirit un compromís de RSC en els següents àmbits:

• Conducta ètica en el seu tracte amb els clients i proveïdors

• Desenvolupament de carrera professional a llarg termini dels treballadors.

• Formació contínua del personal.

• Compromís amb la comunitat, mitjançant els convenis de pràctiques d'estudiants de formació professional, formació universitària i formació per a aturats.

• Compromís en la comercialització de productes i serveis relacionats amb l'eficiència energètica.

• Suport i patrocini a diferents activitats esportives.