Condicions d'ús i venda

 

Procediment de compra

Per realitzar una compra, el Client ha de seleccionar els productes que desitgi comprar i agregar-los al carret de compra prement el botó “PLANA FÀBREGA” o “Comprar”. Una vegada hagi agregat els productes que desitgi comprar al carret, haurà de fer clic en el botó PLANA FÀBREGA. Per processar la comanda, el Client haurà de facilitar les dades que se li sol·licitin i optar pel mètode de pagament que prefereixi. Una vegada facilitada la informació sol·licitada i acceptat la comanda pel Client, la compra s'ha realitzat. El termini de lliurament serà el que a cada moment s'hagi indicat en la disponibilitat del producte.

 

Preu

El cost dels Productes i Serveis serà l'establert per a cadascun d'ells a la Web. Els preus dels productes exposats a la Web inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que, si escau, sigui procedent aplicar. Les compres que vagin a ser lliurades dins del territori de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea estaran subjectes a IVA. Les compres que han de ser lliurades en territoris d'Estats no membres de la Unió Europea, Canàries, Ceuta o Melilla estaran exempts d'IVA. PLANA FÀBREGA es reserva el dret a modificar el preu dels seus Productes i Serveis. D'existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun Client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, la Web li comunicarà al Client aquest error i el Client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per la seva banda.

 

Forma de pagament

En formular la comanda, el Client pot triar lliurement abonar les compres que realitzi mitjançant targeta de crèdit (American Express, MasterCard, Visa, Visa Electró, etc.); contra-reemborsament, domiciliació bancària, transferència, etc. En determinats casos i per prevenir possibles fraus, la Web es reserva la possibilitat de sol·licitar una forma de pagament concreta en el cas que no s'acrediti fefaentment la identitat del comprador.