Detecció analògica EGA

Detecció analògica EGA
Panell repetidor central analògica EGA
Ref FUE952181
Central repetidora algorítmica per centrals del sistema analògic direccionable. La central permet fins a 15 repetidors. Connexió de 4 fils de 1,5 mm2 (dues d'alimentació i dues de comunicació per a la línia RS485). Els dos fils de la línia RS485 es connectaran des de la central als corresponents repetidors. Des de la sortida de la font d'alimentació de la central es permet alimentar 1 repetidor. La resta de repetidors s'ha de fer des de la sortida de 30 V d'una font d'alimentació externa. El connexionat dels repetidors, tant cables de comunicació com d'alimentació de 30 V es realitzarà amb cable de 2 x 1,5 mm2 trenat i apantallat lliure d'halògens, fins a una longitud màxima de cable de 1200 metres. En finalitzar la instal·lació s'ha de connectar una resistència de 120 Ω en el back panell de l'últim repetidor connectat.
PVP: 976,78 IVA inclòs
PVP: 976,78 IVA inclòs
Veure producte
Tapa basculant Polsador rearmable EGA
Ref FUE952027
Recanvi de Tapa protectora transparent de la cara d'accionament per evitar pulsacions accidentals.
PVP: 2,01 IVA inclòs
PVP: 2,01 IVA inclòs
Veure producte
Sòcol aïllador de llaç EGA
Ref FUE005061
Mòdul analògic microprocessat EGA-1-ZAB que s'instal·la com un element més del bucle (No direccionable - No necessita ser configurat). Aquest és un mòdul de protecció que s'intercala en el bucle de detecció, per tal d'aïllar trams amb avaria de línia creuada, i permetre així el normal funcionament de la resta del bucle. Es subministra instal·lat a l'interior d'un sòcol alt. Aquesta disposició permet situar-lo en la mateixa posició que un detector facilitant el cablejat del bucle de la instal·lació. És possible instal·lar un màxim de 70 aïlladors per bucle, com a mínim cada 32 elements del bucle. El sòcol porta dos adhesius en el seu exterior per facilitar el seu reconeixement visual. El mòdul s'alimenta per la connexió al bucle. Alimentació: 24 - 35V amb polaritat. Consum en repòs: 110 μA. Aïllador de curtcircuit: SI. Sortida indicador remot No. Humitat: 20 - 95% HR. Temperatura: -10ºC + 40ºC. Normativa: A 54-17. Protecció: IP 30
PVP: 54,38 IVA inclòs
PVP: 54,38 IVA inclòs
Veure producte
Mòdul analògic 1 entrada 1 sortida EGA
Ref FUE005055
Mòdul microprocessat i direccionable EGA-1-MES (amb aïllador de curtcircuit) que s'instal·la com un element més del bucle. Aquest mòdul disposa d'un relé amb alimentació de 30V externa i una entrada de senyal tècnica per discernir l'estat obert o tancat d'un contacte sec. El mòdul està protegit per un fusible autorearmable de 0,9A i la sortida del relé amb 0,5A.El mòdul s'alimenta per la connexió al bucle, però necessita d'una alimentació auxiliar de 30V, que proporcioni l'energia necessària als dispositius governats pel relé marcat com "R1". El relé es programa amb una sola funció (sirena, maniobres o relé creuat) així com en el seu temporització i combinació de sensors que els activen. Així mateix, es supervisa la presència de tensió en la línia d'alimentació auxiliar de 30V i també a la sortida del relé. La tensió subministrada per la sortida de relé és de 30V.La entrada de senyal tècnica porta connectat en sèrie amb el contacte sec una resistència de 10kΩ. En estat de repòs el contacte ha d'estar obert i en cas d'anomalia ha d'estar tancat. A l'entrada (marcada com a IN2) detecta el contacte tancat amb categoria de ALARMA. Supervisa cada línia exterior (sortida de relé i de l'entrada de senyal tècnica) amb una resistència de 33kΩ en cadascuna, indicant l'estat de línia oberta o línia creuada. El parpelleig del led vermell transparent ens indica la comunicació amb la central. L'encesa permanent del led vermell indica l'estat d'alarma en la seva entrada, mentre que l'encesa del led verd indica el tret del relé. Es subministra en mòduls rectangulars fabricats en ABS termoresistente. Alimentació 24 - 35V amb polaritat, Consum en repòs 1 mA, Aïllador de curtcircuit, Tensió supervisió 7V amb polaritat inversa. Sense sortida indicador remot Indicador d'activació led verd. Humitat 20-95% HR Temperatura -10 º C + 50ºC Normativa EN 54-18 Indicador de comunicació / alarma led vermell Dimensions 140,5x73x48 mm Protecció IP 30.
PVP: 99,69 IVA inclòs
PVP: 99,69 IVA inclòs
Veure producte
Mòdul senyals tècniques analògic EGA
Ref FUE005054
Mòdul analògic microprocessat i direccionable EGA-1-MSA (amb aïllador decortocircuito) que s'instal·la com un element més del bucle. Disposa de dues entrades per discernir l'estat obert o tancat d'un contacte sec connectat en sèrie amb una resistència de 10 kW. En estat de repòs el contacte ha d'estar obert i en cas d'anomalia ha d'estar tancat. A la primera entrada (marcada com IN1) detecta el contacte tancat amb categoria de ALARMA. La segona entrada (marcada com a IN2) detecta el contacte tancat amb categoria de AVARIA. Es poden associar les dues entrades simultàniament, tenint informació tant d'alarma com avaria. En estat de repòs el MSTAY supervisa la línia exterior per mitjà d'una resistència de 33kW, indicant l'estat de línia oberta o línia creuada. És d'aplicació típica per senyalitzar l'estat d'altres sistemes de detecció on hi pugui haver connexió de sensors de flux en el cas d'instal·lacions de sprinklers, finals de carrera en el cas de portes tallafoc, ascensors, nivell de dipòsits, etc. El parpelleig del led vermell transparent ens indica la comunicació amb la central, així com si roman encès ens indica l'estat alarma. L'encesa del led verd indica l'activació d'una o dues entrades. El Mòdul de Senyals Tècniques s'alimenta per la connexió al bucle. Es subministra en mòduls rectangulars fabricats en ABS termoresistent. Aquest mòdul disposa de sortida per a l'activació d'un pilot remot, que s'activa quan està en estat d'alarma. Alimentació: 24 - 35V amb polaritat. Consum en repòs: 1 mA. Aïllador de curtcircuit: SI. Tensió supervisió: 7V amb polaritat inversa. Sortida indicador remot Si. Indicador d'activació: led verd. Indicador de comunicació / alarma: led vermell. Humitat: 20 - 95% HR. Temperatura: -10ºC + 40ºC. Dimensions: 140,5 x 73 x 48 mm. Normativa: A 54-18. Protecció: IP 30
PVP: 54,38 IVA inclòs
PVP: 54,38 IVA inclòs
Veure producte
Mòdul Master analògic EGA
Ref FUE005053
Mòdul analògic microprocessat i direccionable EGA-1-MMA amb aïllador de curtcircuit que s'instal·la com un element més del bucle. Aquest Mòdul permet connectar detectors i / o polsadors convencionals en un sistema analògic de detecció d'incendis, realitzant la funció d'interfície entre una central de control analògic i un sistema convencional. En la regleta de "Zona C" es poden instal·lar un màxim de 10 polsadors convencionals. A la regleta "Zona D", s'admet un màxim de 20 detectors de temperatura o 15 elements entre detectors de fum i polsadors convencionals. Les dues regletes supervisen la línia mitjançant un condensador final de línia, de 10μF / 63V. D'aquesta manera s'indica l'estat de línia oberta, línia creuada, alarma detector o alarma polsador. El parpelleig del led vermell transparent ens indica la comunicació amb la central, així com si roman encès ens indica l'estat d'alarma d'un detector o polsador connectat a aquest mòdul. Aquest mòdul disposa de sortida per a l'activació d'un pilot remot, que s'activa quan està en estat d'alarma. El mòdul màster analògic s'alimenta per la connexió al bucle. Es subministra en mòduls rectangulars fabricats en ABS termoresistent. Alimentació: 24 - 35V amb polaritat. Consum en vigilància: 1 mA. Aïllador de curtcircuit: si. Tensió zona: 20V amb polaritat. Tensió de sortida relé: 30V. Indicador d'activació: led vermell. Sortida indicador remot: si. Humitat: 20-95% HR. Temperatura: -10ºC + 40ºC. Dimensions 140,5 x 73 x 48 mm. Normativa EN 54-18.
PVP: 63,44 IVA inclòs
PVP: 63,44 IVA inclòs
Veure producte
Mòdul analògic 2 relés EGA
Ref FUE005052
Mòdul analògic microprocessat i direccionable (amb aïllador de curtcircuit) que s'instal·la com un element més del bucle. Els mòduls s'alimenten per la connexió al bucle, però precisen d'una alimentació auxiliar de 30V que proporcioni l'energia necessària als dispositius governats pels relés. Aquests supervisen la presència de tensió en la línia d'alimentació auxiliar de 30V més d'en les sortides dels relés supervisats. El mòdul està protegit per un fusible autorearmable de 0,9 A i cada sortida supervisada de 0,5 A. El parpelleig del led vermell transparent ens indica la comunicació amb la central. L'encesa del led verd indica el tret d'un o dos relés. És un mòdul de dues sortides de relés d'accionament independent (dues funcions), tant en el seu tipus d'aplicació (sirena, maniobres o relé creuat), com en la seva temporització i combinació de sensors que els activen. En estat de repòs el MDA2Y supervisa cada sortida per mitjà d'una resistència de 33 KΩ, indicant l'estat de línia oberta o línia creuada. Es subministra en mòduls rectangulars fabricats en ABS termoresistent.
PVP: 82,00 IVA inclòs
PVP: 82,00 IVA inclòs
Veure producte
Mòdul analògic 1 relé EGA
Ref FUE005051
Mòdul analògic microprocessat i direccionable (amb aïllador de curtcircuit) que s'instal·la com un element més del bucle. El mòdul s'alimenta per la connexió al bucle, però necessita d'una alimentació auxiliar de 30V que proporcioni l'energia necessària als dispositius governats pels relés. Aquest supervisa l'essència de tensió a la línia d'alimentació auxiliar de 30V més d'en les sortides dels relés supervisats. El mòdul està protegit per un fusible autorearmable de 0,9 A i cada sortida supervisada de 0,5A. El parpelleig del led vermell transparent ens indica la comunicació amb la central. L'encesa del led verd indica el tret d'un o dos relés. És un mòdul de dues sortides de relés d'accionament simultani (amb una sola funció), tant en el seu tipus d'aplicació (sirena, maniobra o prealarma), com en la seva temporització i combinació de sensors que els activen. La sortida de relé R1 és supervisada per mitjà d'una resistència final de línia de 33 k, indicant l'estat de línia oberta o línia creuada. La sortida de relé R2 actua com a contacte NA i NC, no supervisat, sent la seva aplicació típica el tir dels electroimants de les portes tallafocs. Tenint en compte el consum produït sobre el sistema, es recomana instal·lar Fonts d'alimentació externes (FAE) per a més de 10 electroimants en total per central. Es subministra en mòduls rectangulars fabricats en ABS termoresistent.
PVP: 72,50 IVA inclòs
PVP: 72,50 IVA inclòs
Veure producte
Sirena interior analògica EGA
Ref FUE005041
Sirena analògica microprocessada i autoidentificable (amb aïllador de curtcircuit) que s'instal·la com un element més del bucle. És un mòdul amb una sola funció de programació pel que fa a la temporització i combinació de sensors que l'activen. Aquesta sirena es configura com un relé pot actuar com sirena. Alimentació: 24 - 35V amb polaritat. Consum en repòs: 1 mA. Consum en alarma: 10 mA. Aïllador de curtcircuit: si. Temperatura operativa. -10ºC + 55ºC. Dimensions: Ø93 x 91 mm / Ø93 x 107 mm. Normativa: A 54-3. Protecció IP: IP 65
PVP: 82,00 IVA inclòs
PVP: 82,00 IVA inclòs
Veure producte
Polsador analògic rearmable EGA
Ref FUE005031
Polsador manual d'alarma rearmable (amb aïllador de curtcircuit) per a sistema algorítmic-direccionable de detecció d'incendis. Polsador fàcilment rearmable mitjançant l'accionament de l'interruptor groc de la cara frontal fent servir un tornavís. Element autoidentificable en el sistema analògic de detecció d'incendis. Indicació de la comunicació amb la central mitjançant parpelleig del led. Reconeixement visual immediat de l'estat d'alarma per l'activació permanent del led i el tret d'una llengüeta de color groc a la part inferior de la cara d'accionament.
PVP: 30,93 IVA inclòs
PVP: 30,93 IVA inclòs
Veure producte
Base alta detectors analògics EGA
Ref FUE005021
Sòcol alt per detectors analògics (sensors) EGA preparat per a connexió amb tub de 20 mm de diàmetre.
PVP: 2,45 IVA inclòs
PVP: 2,45 IVA inclòs
Veure producte
Sensor tèrmic analògic EGA
Ref FUE005012
El sensor tèrmic EGA-1-DTA de detecciónd i incendi es basa en la variació de les característiques elèctriques de la termistància NTC degudes a la variació de la temperatura ambiental, és el que permet el seu ús com a sensor tèrmic. És capaç de registrar temperatures absolutes (sensor tèrmic), així com rampes d'increment de temperatura (funció termovelocimétrica). La funció termovelocimétrica permet detectar un incendi en les fases inicials del seu desenvolupament, o, si aquest és molt lent, s'activa quan la temperatura arriba als 64ºC.Detector de Baix perfil, alçada total menor de 45 mm (incloent el sòcol). També disponible amb sòcol alt per a tub de 20 mm. Doble LED vermell d'alarma, que permet identificar el detector en estat d'alarma des de qualsevol direcció (360º). Possibilitat de connexió a un indicador d'acció remot. Fàcil connexió, sense polaritat. Indicació, mitjançant els leds, de la comunicació amb la central (parpelleig simple), així com l'estat d'alarma (leds encesos). Cap i sòcol de fàcil instal·lació, intercanviables en tota la gamma A30X, i fabricats en ABS termoresistent blanc.
PVP: 39,99 IVA inclòs
PVP: 39,99 IVA inclòs
Veure producte
Sensor òptic analògic EGA
Ref FUE005011
El sensor òptic EGA-1-DOA de detecció de fums es basa en l'efecte Tyndall (refracció de la llum en una cambra fosca) creat en una càmera òptica. La variació de les característiques elèctriques en presència dels aerosols de la combustió la fa adequada per a ser utilitzada com a sensor de fums. Sota perfil, alçada total menor de 45 mm (incloent el sòcol). També disponible amb sòcol alt per a tub de 20 mm. Doble LED vermell d'alarma, que permet identificar el detector en estat d'alarma des de qualsevol direcció (360º). Possibilitat de connexió a un indicador d'acció remot. Fàcil connexió, sense polaritat. Indicació, mitjançant els leds, de la comunicació amb la central (parpelleig simple), així com de l'estat d'alarma (leds encesos). Senyalització de l'estat de brutícia del sensor a la pantalla de la central (el sensor permet diferenciar entre augments ràpids de senyal per alarma i petits augments lents i sostinguts deguts a l'acumulació de pols i brutícia).
PVP: 41,72 IVA inclòs
PVP: 41,72 IVA inclòs
Veure producte
Central analògica de detecció d'incendi 2 llaços EGA
Ref FUE005002
Central base de detecció i alarma d'incendis algorísmica certificada EN 54-2 i EN54-4 de 2 bucles. Permet connectar 199 punts per bucle. Tots els punts dels bucles són supervisats, excepte el aïllador de bucle. Capacitat de fins a 64 relés configurables. Permet la programació de 99 zones. Historial que emmagatzema fins 4095 esdeveniments amb data i hora. Sortida de sirena retardada programable de 0 a 10 minuts supervisada, identificada com S1. Sortida d'alarma com relé lliure de tensió no supervisada, identificada com S2. Sortida d'avaria, retardada i supervisada, identificada com S3. Permet connectar sirenes direccionables en el bucle. Display LCD retroil·luminat de 4 línies i 40 caràcters. Incorpora diversos idiomes per defecte (espanyol, anglès, francès i portuguès). Configurable i manejable mitjançant programari de PC-EASYCoNET Permet connectar un teclat extern (estàndard PC-PS2). Accés al teclat de la consola mitjançant un codi numèric. Permet la connexió de fins a 15 repetidors i / o 15 centrals en xarxa. Contact ID. Mesures: 363 x 331 x 96 mm.
PVP: 848,75 IVA inclòs
PVP: 848,75 IVA inclòs
Veure producte
Central analògica de detecció d'incendi 1 llaç EGA
Ref FUE005001
Central base de detecció i alarma d'incendis algorísmica certificada EN 54-2 i EN54-4 d'1 bucle. Permet connectar 199 punts per bucle. Tots els punts dels bucles són supervisats, excepte el aïllador de bucle. Capacitat de fins a 64 relés configurables. Permet la programació de 99 zones. Historial que emmagatzema fins 4095 esdeveniments amb data i hora. Sortida de sirena retardada programable de 0 a 10 minuts supervisada, identificada com S1. Sortida d'alarma com relé lliure de tensió no supervisada, identificada com S2. Sortida d'avaria, retardada i supervisada, identificada com S3. Permet connectar sirenes direccionables en el bucle. Display LCD retroil·luminat de 4 línies i 40 caràcters. Incorpora diversos idiomes per defecte (espanyol, anglès, francès i portuguès). Configurable i manejable mitjançant programari de PC-EASYCoNET Permet connectar un teclat extern (estàndard PC-PS2). Accés al teclat de la consola mitjançant un codi numèric. Permet la connexió de fins a 15 repetidors i / o 15 centrals en xarxa. Contact ID. Mesures: 363 x 331 x 96 mm.
PVP: 776,82 IVA inclòs
PVP: 776,82 IVA inclòs
Veure producte