Mòduls Analògics

Mòduls Analògics
Caixa transparent per a instal·lació de 6 mòduls analògics
Ref FOC950517
Caixa estanca transparent per a instal·lació de mòduls analògics de la sèrie MAD-400. Capacitat de 6 mòduls
PVP: 27,66 IVA inclòs
PVP: 27,66 IVA inclòs
Veure producte
Kit de 10 entrades (5 mòduls analog.2 ent.)+caixa estanca
Ref FOC950436
Kit de 10 entrades tècniques, format per 5 mòduls analògic de 2 entrades i una caixa estanca BOX-400.
Preu a consultar
Preu a consultar
Veure producte
Mòdul analògic 2 sortides 24V supervisades
Ref FOC012917
Mòdul de control analògic de 2 sortides de 24v supervisades, per a l'activació de sistemes de senyalització òptic-acústics o maniobres que necessitin alimentació, discriminant l'avaria de tall o curtcircuit en aquesta línia. Ocupa dues direccions de llaç. Necessita alimentació auxiliar de 24 Vcc. Inclou led indicador d'estat. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5 mm2 de secció. Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN o muntatge pla a paret en caixa BOX-400. Consum menor de 300μA en repòs. Permet realitzar la instal·lació sense polaritat. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN54-18
Preu a consultar
Preu a consultar
Veure producte
Mòdul analògic 2 entrades tècniques
Ref FOC950424
Mòdul Analògic 2 entrades tècniques supervisades. Característiques del bucle: Tensió de Treball: de 22 a 38VDC. Consum en repòs: <300 μA. Consum en alarma: <3 mA. Entrada Tècnica per contacte NA o NC (configurable). connexionat 2 x 1,5 mm2 trenat i apantallat. Temperatura treball: De -10 º C a 70 º C. Humitat relativa: 95% sense condensació .. Índex IP: IP40.Dimensiones: 100 mm x 82 mm x 23 mm. Dimensions amb connectors: 100 mm x 100 mm x 23 mm
Preu a consultar
Preu a consultar
Veure producte
Mòdul de control direccionable 1 sortida 24V supervisada.
Ref FOC950410
Mòdul Analògic d'1 Sortida de Tensió Supervisada. A paret o carril DIN. Suporta la no polaritat. Adreçament mitjançant programador. Protocol de comunicació estable amb immunitat al soroll. Alimentació directa al llaç. Connexió mitjançant regletes extraïbles, facilitat d'borneado. Certificat CPD EN54-18. Característiques del bucle: Tensió de Treball: de 22 a 38VDC. Consum en repòs: <300 μA. Consum en alarma: <3 mA. Característiques d'alimentació auxiliar: Tensió de Treball: de 24VDC, consum en repòs: <5 mA, consum max en alarma: 1Abr> Característiques Sortida: Tensió de Treball: de 24VDC. Consum en repòs: <5 mA. Consum max en alarma: 1A. Contactes Relé: 1A @ 30Vdc
Preu a consultar
Preu a consultar
Veure producte
Mòdul analògic de 2 zones convencional
Ref FOC950398
Mòdul monitor de 2 zones convencional direccionable que permet la connexió de fins a 20 detectors convencionals i/o 32 polsadors convencionals. Discrimina alarma polsador o detector. Discrimina avaria per tall o curtcircuit de la zona. Ocupa 2 direccions de llaç. Necessita alimentació auxiliar de llaç de 24V i inclou LED indicador d'estat. Connexionat amb regletes extraïbles cable 2,5mm2 de secció. Consum menor de 300uA en repòs. Certificat CRP EN54-18
Preu a consultar
Preu a consultar
Veure producte
Mòdul analògic 1 entrada tècnica
Ref FOC950369
Dissenyat per facilitar el seu procés d'instal·lació, és possible la instal·lació de forma plana o de forma vertical en carril DIN. Cada mòdul disposa de regletes extraïbles i LED que ens indica el seu estat. El direccionament del mòdul es realitza mitjançant el programador PGD-200. Proporciona 1 entrades lògiques al sistema de detecció d'incendi, servint aquestes indicacions per a la supervisió de qualsevol esdeveniment que es vulgui tenir controlat, per exemple el tancament o obertura de portes etc .. Els mòduls s'alimenten directament des del llaç. Les entrades tècniques poden ser configurables mitjançant micro interruptor depenent si es vol controlar una entrada NC o NA. També es pot configurar la supervisió o no supervisió de l'entrada tècnica.
Preu a consultar
Preu a consultar
Veure producte
Mòdul analògic de sortida relé potència 240VAC i 5A
Ref FOC950366
Dissenyat per facilitar el seu procés d'instal·lació, és possible la instal·lació de forma plana o de forma vertical en carril DIN. Cada mòdul disposa de regletes extraïbles i led que ens indica el seu estat. El direccionament del mòdul es realitza mitjançant el programador PGD-200. El mòdul de sortida de relé potència proporciona 1 sortida de relé lliure de tensió per fer maniobres de fins a 240VAC i 5A, proporciona un circuit NC i un altre NA independents. S'alimenten directament des del llaç.
Preu a consultar
Preu a consultar
Veure producte
Mòdul Analògic de 2 Entrades 2 Sortides de Relé lliure de tensió
Ref FOC950316
El mòdul proporciona 2 entrades tècniques i 2 sortides de relés lliures de tensió, les entrades poden ser usades per a la supervisió de qualsevol esdeveniment que es vulgui tenir controlat, i les sortides poden es usades com un interruptor d'un circuit perifèric al sistema de detecció de incendi. En tots els casos els mòduls actuen de forma independent, sent possible assignar maniobres específiques a cadascuna de les entrades i sortides. Els mòduls s'alimenten directament des del llaç. Les entrades tècniques poden ser configurables mitjançant micro interruptor depenent si es vol controlar una entrada NC o NA. També es pot configurar la supervisió o no supervisió de l'entrada tècnica.
Preu a consultar
Preu a consultar
Veure producte
Mòdul d'1 zona convencional MOD-1ZC-2.0
Ref FOC012312
El mòdul MOD-1ZC-2.0 ha estat dissenyat per a facilitar el seu procés d'instal·lació, és possible la instal·lació de forma plana o de forma vertical en carril DIN. Cada mòdul disposa de regletes extraïbles i led que ens indica el seu estat. El mòdul MOD-1ZC-2.0 proporciona 1 zona convencional que ens permet fins a la connexió de 32 detectors i / o 32 polsadors convencionals, discriminant entre alarma de detector o polsador. Aquest mòdul necessita d'alimentació auxiliar de 24V. Suporta la no polaritat. Certificat CPR EN54-18.
Preu a consultar
Preu a consultar
Veure producte
Mòdul d'1 entrada i 1 sortida de relé lliure de tensió MOD-1ES-2.0
Ref FOC012308
El mòdul MOD-1ES-2.0 ha estat dissenyat per a facilitar el seu procés d'instal·lació, és possible la instal·lació de forma plana o de forma vertical en carril DIN. Cada mòdul disposa de regletes extraïbles i led que ens indica el seu estat. El mòdul MOD-1ES-2.0 proporcionen 1 entrades tècniques i 1 sortides de relés lliures de tensió. En tots els casos els mòduls actuen de forma independent, és possible assignar maniobres específiques a cadascuna de les entrades i sortides. El mòdul s'alimenten directament des del llaç. Certificat CPR EN54-18
Preu a consultar
Preu a consultar
Veure producte
Mòdul de 2 sortides de relé lliure de tensió MOD-2SR-2.0
Ref FOC012307
El mòdul MOD-2SR-2.0 ha estat dissenyat per a facilitar el seu procés d'instal·lació, és possible la instal·lació de forma plana o de forma vertical en carril DIN. Cada mòdul disposa de regletes extraïbles i led que ens indica el seu estat. El mòdul proporciona 2 sortides de relés lliures de tensió al sistema de detecció d'incendi que actuen de forma independent, podent assignar maniobres especifiques a cada un d'ells. El mòdul s'alimenten directament des del llaç. Suporta la no polaritat. Certificat CPR EN54-18.
Preu a consultar
Preu a consultar
Veure producte
Mòdul de 1 sortida de relé lliure de tensió MOD-1SR-2.0
Ref FOC012306
El mòdul MOD-1SR-2.0 ha estat dissenyat per a facilitar el seu procés d'instal·lació, és possible la instal·lació de forma plana o de forma vertical en carril DIN. Cada mòdul disposa de regletes extraïbles i led que ens indica el seu estat. Proporciona 1 sortida de relés lliures de tensió al sistema de detecció d'incendi. El mòdul s'alimenten directament des del llaç. Suporta la no polaritat. Certificat CPD EN54-18.
Preu a consultar
Preu a consultar
Veure producte
Mòdul aïllador MAI-2.0
Ref FOC012071
Els mòduls MAI-2.0 han estat dissenyats per facilitar el seu procés d'instal·lació, és possible la instal·lació de forma plana o de forma vertical en carril DIN. Cada mòdul disposa de regletes extraïbles i led que ens indica el seu estat. Aquest mòdul no necessita adreçament i no ocupa direcció en el llaç. Certificat CPR EN54-17.
Preu a consultar
Preu a consultar
Veure producte