Mòduls Analògics amb Aïllador

Mòduls Analògics amb Aïllador
Mòdul analògic de 2 zones conv. amb aïllador incorporat
Ref FOC012924
Mòdul monitor analògic amb aïllador incorporat de 2 zones convencionals, permet la connexió de fins a 20 detectors convencionals i / o 32 polsadors convencionals per zona. Discrimina entre alarma de detector i polsador. Discrimina l'avaria per tall o per curtcircuit de la zona. Ocupa dues direccions de llaç. Necessita alimentació auxiliar de 24 Vcc. Inclou LEDs indicadors d'estat. Connexió mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5 mm2 de secció. Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN o muntatge pla a paret en caixa. Consum menor de 300μA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN54-18 i EN54-17
Preu a consultar
Preu a consultar
Veure producte
Mòdul analògic d’1 zona conv. amb aïllador incorporat
Ref FOC012923
Mòdul monitor analògic amb aïllador incorporat d'1 zona convencional, permet la connexió de fins a 20 detectors convencionals i / o 32 polsadors convencionals. Discrimina entre alarma de detector i polsador. Discrimina l'avaria per tall o per curtcircuit de la zona. Ocupa una adreça de llaç. Necessita alimentació auxiliar de 24 Vcc. Inclou LED indicador d'estat. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5 mm2 de secció. Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN o muntatge pla a paret en caixa. Consum menor de 300μA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN54-18 i EN54-17
Preu a consultar
Preu a consultar
Veure producte
Mòdul analògic amb aïllador de 2 sortides 24V supervisades
Ref FOC012922
Mòdul de control analògic amb aïllador incorporat de 2 sortides de 24v supervisats, per a l'activació de sistemes de senyalització òptic-acústics o maniobres que necessitin alimentació, discriminant l'avaria de tall o curtcircuit en aquesta línia. Ocupa dues direccions de llaç. Necessita alimentació auxiliar de 24 Vcc. Inclou led indicador d'estat. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5 mm2 de secció. Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN o muntatge pla a paret en caixa. Consum menor de 300μA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN54-18 i EN54-17
Preu a consultar
Preu a consultar
Veure producte
Mòdul analògic amb aïllador d'1 sortida de tensió supervisada de 24V
Ref FOC012921
Mòdul de control analògic amb aïllador incorporat d'1 sortida de 24v supervisats, per a l'activació de sistemes de senyalització òptic-acústics o maniobres que necessitin alimentació, discriminant l'avaria de tall o curtcircuit en aquesta línia. Ocupa una adreça de llaç. Necessita alimentació auxiliar de 24 Vcc. Inclou LED indicador d'estat. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5 mm2 de secció. Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN o muntatge pla a paret en caixa. Consum menor de 300μA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN54-18 i EN54-17.
Preu a consultar
Preu a consultar
Veure producte
Mòdul analògic amb aïllador incorporat d’1 entrada i 1 sortida
Ref FOC012920
Mòdul analògic monitor i de control amb aïllador incorporat d'1 entrada tècnica supervisada per a la senyalització d'estat d'equips que ens proporcionin un contacte NC o NA i d'1 sortida de relé lliure de tensió que proporciona un contacte C, NA, NC no reseteable. Ocupa dues direccions en el llaç. Alimentació directa des de l'llaç. Inclou leds indicadors d'estat. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5 mm2 de secció. Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN o muntatge pla a paret en caixa BOX-400. Consum menor de 300μA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN54-18 i EN54-17.
Preu a consultar
Preu a consultar
Veure producte
Mòdul analògic amb aïllador incorporat de 2 entrades
Ref FOC012919
Mòdul monitor analògic amb aïllador incorporat de 2 entrades tècniques supervisades per a la senyalització d'estat d'equips que proporcionen un contacte NC o NA. Ocupa dues direccions en el llaç. Alimentació directa des de l'llaç. Inclou led indicador d'estat. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5 mm2 de secció. Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN o muntatge pla a paret en caixa BOX-400. Consum menor de 300μA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN54-18 i EN54-17
Preu a consultar
Preu a consultar
Veure producte
Mòdul analògic amb aïllador incorporat d'1 entrada
Ref FOC012918
Mòdul analògic monitor d'1 entrada tècnica supervisada amb aillador incorporat per a la senyalització d'estat d'equips que proporcionen un contacte NC o NA. Ocupa una adreça al llaç. Alimentació directa des de l'llaç. Inclou led indicador d'estat. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5 mm2 de secció. Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN o muntatge pla a paret en caixa BOX-400. Consum menor de 300μA en repòs. Permet realitzar la instal·lació sense polaritat. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN54-18.
Preu a consultar
Preu a consultar
Veure producte
Mòdul control direcc.amb aïllador 2 sortides lliures tensió
Ref FOC950431
Mòdul analògic amb aïllador 2 sortides direccionables lliures de tensió. Característiques del bucle: Tensió de Treball: de 22 a 38VDC. Consum en repòs: <300 μA. Consum en alarma: <3 mA. Contactes Relé: 1A @ 30Vdc. Connexionat cable 2 x 1,5 mm2 trenat i apantallat. Temperatura treball: De -10 º C a 70 º C. Humitat relativa: 95% sense condensació .. Índex IP: IP40. Dimensions: 100 x 82 x 23 mm. Dimensions amb connectors: 100 x 100 x 23 mm. Material: ABS. Certificació EN54-18 i EN54-17.
Preu a consultar
Preu a consultar
Veure producte
Caixa estanca pels mòduls analògics AM101115
Ref FOC012908
Caixa estanca per a mòduls analògics. Permet la incorporació de 5 mòduls muntats en carril DIN
Preu a consultar
Preu a consultar
Veure producte
Mòdul analògic amb aillador de 2 entrades i 2 sortides
Ref FOC950397
Mòdul monitor i de control analògic amb aïllador incorporat de 2 entrades tècniques supervisades per a la senyalització d'estat d'equips que ens proporcionin un contacte NC o NA i de 2 sortides de relé lliure de tensió que proporciona dos contactes C, NA, NC no reseteable. Ocupa quatre direccions en el llaç. Alimentació directa des de l'llaç. Inclou leds indicadors d'estat. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5 mm2 de secció. Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN o muntatge pla a paret en caixa BOX-400. Consum menor de 300μA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN54-18 i EN54-17.
Preu a consultar
Preu a consultar
Veure producte
Mòdul analògic amb aillador 1 sortida de relé lliure de tensió
Ref FOC950396
Mòdul analògic de control amb aïllador incorporat d'1 sortida de relé lliure de tensió que proporciona un contacte C, NA, NC no reseteable. Ocupa una adreça al llaç. Alimentació directa des de l'llaç. Inclou led indicador d'estat. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5 mm2 de secció. Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN o muntatge pla a paret en caixa. Consum menor de 300μA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN54-18 i EN54-17.
Preu a consultar
Preu a consultar
Veure producte