Sistema Digital Videoporter Coaxial / No Coaxial

Sistema Digital Videoporter Coaxial / No Coaxial
Peana sobretaula monitor Neos Mànecnovetat
Peana sobretaula monitor Neos Mànec
Ref VP950325
Adaptador d'escriptori que permet la instal·lació en superfície de qualsevol monitor NEOS amb telèfon. Fabricat en alumini anoditzat negre d'alta qualitat. Inclou suport de connexió.
PVP: 90,75 IVA inclòs
PVP: 90,75 IVA inclòs
Veure producte
Peana sobretaula monitor Neos Mans lliuresnovetat
Peana sobretaula monitor Neos Mans lliures
Ref VP950324
Adaptador d'escriptori que permet la instal·lació en superfície de qualsevol monitor NEOS. Fabricat en alumini anoditzat negre d'alta qualitat. Inclou suport de connexió.
PVP: 78,65 IVA inclòs
PVP: 78,65 IVA inclòs
Veure producte
Mòdul Audio Digital No Coax Compact
Ref PE950450
Mòdul d'àudio per a sistemes digitals AUDIO, No Coaxial i Plug&Play,. Incorpora gestió de vídeo NO Coax, que permet futures ampliacions del sistema. Compatible amb plaques Compact.
PVP: 78,65 IVA inclòs
PVP: 78,65 IVA inclòs
Veure producte
Alimentador ALV 1,5A
Ref PE950536
Font d'alimentació commutada. Entrada 100-260Vac 50-60Hz. Sortida 24Vcc 1,5A. Fabricada en ABS. Permet instal·lar fins a 50 monitors i 50 telèfons digitals o 3 elements amb trucada simultània. En superfície o en carril DIN (3 elements)
PVP: 113,74 IVA inclòs
PVP: 113,74 IVA inclòs
Veure producte
Monitor Compact Silver Digital Color
Ref VP402407
Disposa de LED indicador de monitor operatiu (verd) o de línia ocupada (vermell) i 4 polsadors: obreportes, "autoencesa" o "videoespia" i 2 auxiliars. S'instal·la amb cable 3 fils + coaxial o parell trenat. Incorpora pantalla TFT color. Permet la conversa secreta. Compatible amb telèfon Digital. Requereix d'un mòdul de connexió coaxial, no coaxial o Plug&Play segons cablejat. Color argent ‘Silver’.
PVP: 447,70 IVA inclòs
PVP: 447,70 IVA inclòs
Veure producte
Kit timbre sense fils HEB
Ref PE950608
Sistema de timbre inalàmbric, kit emissor-receptor. Abast fins a 200m en camp obert. Freqüència d’emissió 868MHz que facilita la recepció fins i tot amb obstacles. 32 melodies seleccionables. Fins a 30 receptors enllaçats en el mateix habitatge. Auto-aprenentatge d’elements
PVP: 278,30 IVA inclòs
PVP: 278,30 IVA inclòs
Veure producte
Selector digital de línies SDL Plus
Ref PE107010
El SDL Permet comunicar des de diversos accessos comuns exteriors amb un dels edificis interiors, sense afectar els altres edificis, que poden mantenir la seva comunicació de forma simultània i independent. Aïllant cadascun dels accessos interiors de la resta del sistema de porter o videoporter digital per tal de funcionar de manera autònoma mentre no hi ha cap petició de trucada des de l'accés comú. Compatible amb coaxial i no coaxial 6H.
PVP: 121,00 IVA inclòs
PVP: 121,00 IVA inclòs
Veure producte
Relé auxiliar 24V mini
Ref PE950525
Relé auxiliar electrònic 24V per a instal·lacions digitals de trucada electrònica. El relé permet connectar tant circuits normalment oberts com normalment tancats.
PVP: 24,20 IVA inclòs
PVP: 24,20 IVA inclòs
Veure producte
Marc embellidor monitor Avant/Slim/E-Compact color Blanc
Ref VP950267
Únicament s'utilitzarà quan el monitor es col·loqui encastat, sent imprescindible per a la seva fixació. color Blanc
PVP: 24,20 IVA inclòs
PVP: 24,20 IVA inclòs
Veure producte
Selector de vídeo Universal SV-U
Ref VP950069
Circuit commutador de 2 entrades i 1 sortida. Permet seleccionar el senyal de vídeo de la càmera activa a instal·lacions amb dos accessos de videoporter. Compatible amb coaxial i No coaxial 6H. Es poden apilar diversos selectors en la mateixa instal·lació. S’insta·la conjuntament amb l’amplificador de vídeo diferencial VP950070.
PVP: 67,76 IVA inclòs
PVP: 67,76 IVA inclòs
Veure producte
Mòdul connexió monitor Avant/E-Compact/ Slim
Ref VP403501
Mòdul connexió monitor. Permet connectar qualsevol Monitor Avant/E-Compact/ Slim a una distribució de videoporter independentment dels cables de connexions.
PVP: 24,20 IVA inclòs
PVP: 24,20 IVA inclòs
Veure producte
Mòdul audio digital i mòdul de control No Coax 6 Fils Compact S1
Ref PE950628
Mòdul d'àudio per a sistemes digitals Àudio i No Coax. amb mòdul de control integrat. Incorpora gestió de vídeo No Coax. per a futures ampliacions del sistema. Gestió de centrals de consergeria. Compatible amb plaques model Compact Sèrie S1. Gestió fins a 2 trucades independents.
PVP: 179,08 IVA inclòs
PVP: 179,08 IVA inclòs
Veure producte
Telèfon digital intercomunicació interna amb teclat + display
Ref TIN000411
Telèfon per intercomunicació basat en tecnologia digital. Permet instal·lar fins a 63 telèfons intercomunicats. Funció de trucada general. No és compatible amb plaques ni Consergeries. Instal·lació en superfície i amb caixa universal 60X60. Injectat en plàstic ABS. Ajust del volum. Un polsador auxiliar. Alimentació 24Vcc / 0.2a. Consum (Espera / max): 0,2W / 4,6W. Amb teclat i display.
PVP: 229,90 IVA inclòs
PVP: 229,90 IVA inclòs
Veure producte
Monitor Compact digital color Intercom sense teclat
Ref VP950179
Instal·lació 4 + coaxial o 6 fils sense coaxial, possibilitat d'intercomunicació fins a 6 terminals dins del mateix habitatge
PVP: 484,00 IVA inclòs
PVP: 484,00 IVA inclòs
Veure producte
Amplificador senyal de vídeo no coaxial
Ref VP950087
Disposa de born + (connectat a 24 Vcc comú de tota la instal·lació), born - (connectat al negatiu comú de tota la instal·lació), 1 entrada de vídeo 2 sortides de vídeo amplificades. Específicament dissenyat per a color. Possibilitat d'ajustar el guany del senyal entre - 2 dB i 6 dB.
PVP: 118,58 IVA inclòs
PVP: 118,58 IVA inclòs
Veure producte