Mòduls de comunicació CR-G3 plus

Mòduls de comunicació CR-G3 plus
Mòdul IP de grau 3 Multisocket + RTC
Ref ALA954021
òdul Multi-Socket IP. Mòdul TCP / IP, que utilitza els protocols estàndards de formats de comunicacions (SIA, Contact ID) per enviar avisos a la CRA. El Mòdul IP permet enviar avisos al correu electrònic i informació de l'estat del sistema, també permet la programació remota del panell utilitzant el programari de configuració. + Mòdul connexió a Xarxa telefònica commutada RTC (PSTN)
Preu a consultar
Preu a consultar
Veure producte
Mòdul IP de grau 3 multisocket per a central CR-G3 Plus
Ref ALA942603
El Mòdul IP Multi-Socket, permet al sistema comunicar-se a través d'una xarxa TCP / IP. Aquest mòdul es pot utilitzar com a comunicació principal o com a suport a la comunicació GSM / GPRS / 3G o RTC en cas de fallada de comunicació. Permet la comunicació simultània de la CR-G3 més o CR-G2 (a partir de la versió 5.00) a múltiples destinacions com núvol, comunicació directa a Central Receptora, Nombres Privades, Programari de Configuració o Synopsys. Protocols estàndards de formats de comunicacions (SIA, Contact ID) per enviar avisos a les centrals receptores d'alarma.
Preu a consultar
Preu a consultar
Veure producte