Detectors Analògics

Detectors Analògics
Detector termovelocimètric analògic SENTVA-2.0 negre
Ref FOC950477
El detector SENTVA-2.0 funciona per un increment de temperatura ràpid en un temps concret o per assolir els 58ºC, en ambdós casos el detector entrarà en estat d'alarma, encenent-se el led que incorpora. El detector requereix de la base BCDECO-2.0 per a la seva connexió. Els detectors d'aquesta sèrie no necessiten polaritat, característica que estalvia errors en la connexió. Direccions des 1-250 en el llaç. L'àrea de cobertura és de 20 m2 i l'altura màxima d'instal·lació és de 6 metres. Certificat CPD EN54-5. Color negre.
Preu a consultar
Preu a consultar
Veure producte
Detector alta temperatura analògic(78ºC)amb aïllador incorporat
Ref FOC012929
Detector d'alta temperatura (78º) amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació. LED indicador d'estat i sortida per pilot remot o brunzidor, sistema antifurt. Color blanc. Necessita base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-5 i EN54-17. Dimensions: 100 x 40 mm
Preu a consultar
Preu a consultar
Veure producte
Detector termovelocimètric analògic amb aïllador incroporat
Ref FOC012928
Detector termo-velocimètric (58ºC-8ºC / minut) amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació. LED indicador d'estat i sortida per pilot remot o brunzidor, sistema antifurt. Color blanc. Necessita sòcol de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-5 i EN54-17. Dimensions: 100 x 40 mm.
Preu a consultar
Preu a consultar
Veure producte
Detector òptic-tèrmic analògic amb aïllador incorporat
Ref FOC012927
Detector òptic-tèrmic amb aïllador incorporat per a detecció de fum i temperatura per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. LED indicador d'estat i sortida per pilot remot o brunzidor, sistema antirobatori. Color blanc. Necessita base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-5, EN54-7 i EN54-17. Dimensions: 100 x 40 mm.
Preu a consultar
Preu a consultar
Veure producte
Detector òptic de fum analògic amb aïllador incorporat
Ref FOC012926
Detector òptic de fum amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. LED indicador d'estat i sortida per pilot remot o brunzidor, sistema anti robatori. Color blanc. Necessita base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN54-17. Dimensions: 100 x 40 mm.
Preu a consultar
Preu a consultar
Veure producte
Detector termovelocimètric analògic SENTVA-2.0
Ref FOC012005
El detector SENTVA-2.0 funciona per un increment de temperatura ràpid en un temps concret o per assolir els 58ºC, en ambdós casos el detector entrarà en estat d'alarma, encenent-se el led que incorpora. El detector requereix de la base BCDECO-2.0 per a la seva connexió. Els detectors d'aquesta sèrie no necessiten polaritat, característica que estalvia errors en la connexió. Direccions des 1-250 en el llaç. L'àrea de cobertura és de 20 m2 i l'altura màxima d'instal·lació és de 6 metres. Certificat CPD EN54-5.
Preu a consultar
Preu a consultar
Veure producte
Detector alta temperatura analògic SENATA-2.0
Ref FOC012004
El detector SENATA-2.0 funciona per un increment de temperatura ràpid en un temps concret o per arribar als 78º, en ambdós casos el detector entrarà en estat d'alarma, indicant aquest estat amb el led que incorpora. El detector requereix de la base BCDECO-2.0 per a la seva connexió. Els detectors d'aquesta sèrie no necessiten polaritat en la seva instal·lació gràcies a la tecnologia que incorpora, característica que estalvia errors en la connexió. Direccions des 1-250 en el llaç. L'àrea de cobertura és de 20 m2 i l'altura màxima d'instal·lació és de 6 metres. Certificat CPD EN54-5.
Preu a consultar
Preu a consultar
Veure producte
Detector òptic-tèrmic analògic SENATO-2.0
Ref FOC012003
El detector SENATO-2.0 està basat en la dispersió de la llum infraroja que produeix el fum al interposar-se entre un emissor i un receptor d'infrarojos. La càmera està protegida amb una reixa que evita l'entrada de brutícia i insectes. Incorpora també algoritmes de compensació de la brutícia de la cambra, que evita falses alarmes per brutícia i retarda el manteniment de l'equip. Aquest detector també incorpora un sensor de temperatura, que li permet detectar increments de temperatura ràpids en un temps concret, també li permet detectar una temperatura major o igual a 58ºC, en ambdós casos el detector també entrarà en estat d'alarma. El detector requereix de la base BCDECO-2.0 per a la seva connexió. Direccions des 1-250 en el llaç. L'àrea de cobertura és de 60 m2 i l'altura màxima d'instal·lació és de 12 metres. Certificat CPD EN54-7 i EN54-5.
Preu a consultar
Preu a consultar
Veure producte
Detector òptic analògic SENAO-2.0
Ref FOC012002
El detector SENAO-2.0 està basat en la dispersió de la llum infraroja que produeix el fum al interposar-se entre un emissor i un receptor d'infrarojos. La càmera està protegida amb una reixa que evita l'entrada de brutícia i insectes. Incorpora també algoritmes de compensació de la brutícia de la cambra, que evita falses alarmes per brutícia i retarda el manteniment de l'equip. El detector requereix de la base BCDECO-2.0 per a la seva connexió. Direccions des 1-250 en el llaç. L'àrea de cobertura és de 60 m2 i l'altura màxima d'instal·lació és de 12 metres. Certificat CPD EN54-7.
Preu a consultar
Preu a consultar
Veure producte