Equips Contra Incendis

Equips Contra Incendis
Equip contraincendi elèctric-diesel FED 24m3/h 60mca UNE 23500-2012
Ref EXT492460
Grup de pressió amb cabal 24m3/h Pressió 60mca segons normativa UNE 23-500-2012. Bomba servei N 40-250B en execució eix lliure i estanquitat per estopada, impulsor i anell de desgast en bronze amb motor dièsel MCI-1003 (19HP), bomba auxiliar elèctrica, i bomba jockey elèctrica MULTI 35 juny (3HP), muntades en bancada d'acer en bigueta amb col·lector d'impulsió únic. Acumulador de membrana, pressòstats, vàlvula de retenció, vàlvula de purga i conjunt de maniobra, d'acord amb norma.
PVP: 23.971,44 IVA inclòs
PVP: 23.971,44 IVA inclòs
Veure producte
Equip contraincendi Elèctric-diesel FED 120m3/h 70mca UNE 23500-2012
Ref EXT955763
Grup de pressió segons normativa UNE 23-500-2012, amb bomba elèctrica de servei N 80-250C (50HP), bomba d'emergència motor diesel D-229,3 (64HP) i bomba jockey elèctrica MULTI 35 8 (4HP), amb cabal nominal de 120 m3/h a 70 m.c.a. de pressió. Inclou bancada amb suport del quadre, vàlvules de retenció, vàlvules de comporta, col.lector d'impulsió, acumulador amb vàlvula de tancament, presostats, quadre elèctric i manòmetre.
PVP: 41.096,98 IVA inclòs
PVP: 41.096,98 IVA inclòs
Veure producte
Equip contraincendis elèctric 12 m3/h 50mca
Ref EXT401250
Grup de pressió segons normativa UNE 23-500-2012, amb bomba elèctrica de servei MULTI 55 6 (4 HP) i bomba jockey MULTI 25 5 (1,25 HP), amb cabal nominal de 12 m3/h a 50 m.c.a. de pressió. Inclou bancada amb suport del quadre, 2 vàlvules de retenció, 2 vàlvules de comporta, col.lector d'impulsió, acumulador amb vàlvula de tancament, 2 presostats, quadre elèctric i manòmetre.
PVP: 2.957,78 IVA inclòs
PVP: 2.957,78 IVA inclòs
Veure producte
Col·lector de proves 2 1/2" cabal 36-60m3/h
Ref EXT955922
Col·lector de proves amb cabalímetre 2 1/2" D80 per cabal nominal 36-60m3/h
PVP: 1.318,90 IVA inclòs
PVP: 1.318,90 IVA inclòs
Veure producte
Col·lector de proves 2 1/2" cabal 18-36m3/h
Ref EXT955921
Col·lector de proves amb cabalímetre 2" per cabal nominal 8-18m3/h
PVP: 308,55 IVA inclòs
PVP: 308,55 IVA inclòs
Veure producte
Col·lector de proves 2" cabal 8-18m3/h
Ref EXT955920
Col·lector de proves amb cabalímetre 2" per cabal nominal 8-18m3/h
PVP: 308,55 IVA inclòs
PVP: 308,55 IVA inclòs
Veure producte
Equip contraincendi elèctric 60m3/h 90mca E+J UNE 23500-2012
Ref EXT955855
Equip contra Incendis elèctric: Cabal 60m3/h, Pressió: 90mca, amb bomba normalitzada tipus RNI segons DIN 24255 aplicant la normativa vigent UNE 23500-2012. Disseny conjunt de tot l'equip preparat per al servei automàtic contra incendis. Fabricació modular. La bomba principal subministra el cabal requerit pel sistema, sent capaç d'impulsar el 140% del cabal nominal a una pressió no inferior al 70% de la seva pressió nominal. Inclou Bomba Principal Elèctrica + Bomba auxiliar Jockey, acumulador de membrana, vàlvules de retenció, vàlvules de tall amb indicació d'obertura, conjunt de pressòstats i manòmetre, vàlvula limitadora de pressió d'escapament conduïu, motor elèctric asíncron, protecció IP-54 i aïllament classe F . La potencia nominal, bateries per a bomba elèctrica, col·lector d'impulsió, quadre elèctric d'arrencada i control, col·lector de proves i cabalímetre (opcional).
PVP: 11.841,87 IVA inclòs
PVP: 11.841,87 IVA inclòs
Veure producte
Equip contraincendi elèctric 60m3/h 80mca E+J UNE 23500-2012
Ref EXT955854
Equip contra Incendis elèctric: Cabal 60m3/h, Pressió: 80mca, amb bomba normalitzada tipus RNI segons DIN 24255 aplicant la normativa vigent UNE 23500-2012. Disseny conjunt de tot l'equip preparat per al servei automàtic contra incendis. Fabricació modular. La bomba principal subministra el cabal requerit pel sistema, sent capaç d'impulsar el 140% del cabal nominal a una pressió no inferior al 70% de la seva pressió nominal. Inclou Bomba Principal Elèctrica + Bomba auxiliar Jockey, acumulador de membrana, vàlvules de retenció, vàlvules de tall amb indicació d'obertura, conjunt de pressòstats i manòmetre, vàlvula limitadora de pressió d'escapament conduïu, motor elèctric asíncron, protecció IP-54 i aïllament classe F . La potencia nominal, bateries per a bomba elèctrica, col·lector d'impulsió, quadre elèctric d'arrencada i control, col·lector de proves i cabalímetre (opcional).
PVP: 11.712,80 IVA inclòs
PVP: 11.712,80 IVA inclòs
Veure producte
Equip contraincendi elèctric 60m3/h 70mca E+J UNE 23500-2012
Ref EXT955853
Equip contra Incendis elèctric: Cabal 60m3/h, Pressió: 70mca, amb bomba normalitzada tipus RNI segons DIN 24255 aplicant la normativa vigent UNE 23500-2012. Disseny conjunt de tot l'equip preparat per al servei automàtic contra incendis. Fabricació modular. La bomba principal subministra el cabal requerit pel sistema, sent capaç d'impulsar el 140% del cabal nominal a una pressió no inferior al 70% de la seva pressió nominal. Inclou Bomba Principal Elèctrica + Bomba auxiliar Jockey, acumulador de membrana, vàlvules de retenció, vàlvules de tall amb indicació d'obertura, conjunt de pressòstats i manòmetre, vàlvula limitadora de pressió d'escapament conduïu, motor elèctric asíncron, protecció IP-54 i aïllament classe F . La potencia nominal, bateries per a bomba elèctrica, col·lector d'impulsió, quadre elèctric d'arrencada i control, col·lector de proves i cabalímetre (opcional).
PVP: 9.983,84 IVA inclòs
PVP: 9.983,84 IVA inclòs
Veure producte
Equip contraincendi elèctric 60m3/h 60mca E+J UNE 23500-2012
Ref EXT955852
Equip contra Incendis elèctric: Cabal 60m3/h, Pressió: 60mca, amb bomba normalitzada tipus RNI segons DIN 24255 aplicant la normativa vigent UNE 23500-2012. Disseny conjunt de tot l'equip preparat per al servei automàtic contra incendis. Fabricació modular. La bomba principal subministra el cabal requerit pel sistema, sent capaç d'impulsar el 140% del cabal nominal a una pressió no inferior al 70% de la seva pressió nominal. Inclou Bomba Principal Elèctrica + Bomba auxiliar Jockey, acumulador de membrana, vàlvules de retenció, vàlvules de tall amb indicació d'obertura, conjunt de pressòstats i manòmetre, vàlvula limitadora de pressió d'escapament conduïu, motor elèctric asíncron, protecció IP-54 i aïllament classe F . La potencia nominal, bateries per a bomba elèctrica, col·lector d'impulsió, quadre elèctric d'arrencada i control, col·lector de proves i cabalímetre (opcional).
PVP: 8.921,73 IVA inclòs
PVP: 8.921,73 IVA inclòs
Veure producte
Equip contraincendi elèctric 36m3/h 90mca E+J UNE 23500-2012
Ref EXT955851
Equip contra Incendis elèctric: Cabal 36m3/h, Pressió: 90mca, amb bomba normalitzada tipus RNI segons DIN 24255 aplicant la normativa vigent UNE 23500-2012. Disseny conjunt de tot l'equip preparat per al servei automàtic contra incendis. Fabricació modular. La bomba principal subministra el cabal requerit pel sistema, sent capaç d'impulsar el 140% del cabal nominal a una pressió no inferior al 70% de la seva pressió nominal. Inclou Bomba Principal Elèctrica + Bomba auxiliar Jockey, acumulador de membrana, vàlvules de retenció, vàlvules de tall amb indicació d'obertura, conjunt de pressòstats i manòmetre, vàlvula limitadora de pressió d'escapament conduïu, motor elèctric asíncron, protecció IP-54 i aïllament classe F . La potencia nominal, bateries per a bomba elèctrica, col·lector d'impulsió, quadre elèctric d'arrencada i control, col·lector de proves i cabalímetre (opcional).
PVP: 10.865,80 IVA inclòs
PVP: 10.865,80 IVA inclòs
Veure producte
Equip contraincendi elèctric 36m3/h 80mca E+J UNE 23500-2012
Ref EXT955850
Equip contra Incendis elèctric: Cabal 36m3/h, Pressió: 80mca, amb bomba normalitzada tipus RNI segons DIN 24255 aplicant la normativa vigent UNE 23500-2012. Disseny conjunt de tot l'equip preparat per al servei automàtic contra incendis. Fabricació modular. La bomba principal subministra el cabal requerit pel sistema, sent capaç d'impulsar el 140% del cabal nominal a una pressió no inferior al 70% de la seva pressió nominal. Inclou Bomba Principal Elèctrica + Bomba auxiliar Jockey, acumulador de membrana, vàlvules de retenció, vàlvules de tall amb indicació d'obertura, conjunt de pressòstats i manòmetre, vàlvula limitadora de pressió d'escapament conduïu, motor elèctric asíncron, protecció IP-54 i aïllament classe F . La potencia nominal, bateries per a bomba elèctrica, col·lector d'impulsió, quadre elèctric d'arrencada i control, col·lector de proves i cabalímetre (opcional).
PVP: 9.704,20 IVA inclòs
PVP: 9.704,20 IVA inclòs
Veure producte
Equip contraincendi elèctric 36m3/h 70mca E+J UNE 23500-2012
Ref EXT955849
Equip contra Incendis elèctric: Cabal 36m3/h, Pressió: 70mca, amb bomba normalitzada tipus RNI segons DIN 24255 aplicant la normativa vigent UNE 23500-2012. Disseny conjunt de tot l'equip preparat per al servei automàtic contra incendis. Fabricació modular. La bomba principal subministra el cabal requerit pel sistema, sent capaç d'impulsar el 140% del cabal nominal a una pressió no inferior al 70% de la seva pressió nominal. Inclou Bomba Principal Elèctrica + Bomba auxiliar Jockey, acumulador de membrana, vàlvules de retenció, vàlvules de tall amb indicació d'obertura, conjunt de pressòstats i manòmetre, vàlvula limitadora de pressió d'escapament conduïu, motor elèctric asíncron, protecció IP-54 i aïllament classe F . La potencia nominal, bateries per a bomba elèctrica, col·lector d'impulsió, quadre elèctric d'arrencada i control, col·lector de proves i cabalímetre (opcional).
PVP: 9.408,42 IVA inclòs
PVP: 9.408,42 IVA inclòs
Veure producte
Equip contraincendi elèctric 36m3/h 60mca E+J UNE 23500-2012
Ref EXT955848
Equip contra Incendis elèctric: Cabal 36m3/h, Pressió: 60mca, amb bomba normalitzada tipus RNI segons DIN 24255 aplicant la normativa vigent UNE 23500-2012. Disseny conjunt de tot l'equip preparat per al servei automàtic contra incendis. Fabricació modular. La bomba principal subministra el cabal requerit pel sistema, sent capaç d'impulsar el 140% del cabal nominal a una pressió no inferior al 70% de la seva pressió nominal. Inclou Bomba Principal Elèctrica + Bomba auxiliar Jockey, acumulador de membrana, vàlvules de retenció, vàlvules de tall amb indicació d'obertura, conjunt de pressòstats i manòmetre, vàlvula limitadora de pressió d'escapament conduïu, motor elèctric asíncron, protecció IP-54 i aïllament classe F . La potencia nominal, bateries per a bomba elèctrica, col·lector d'impulsió, quadre elèctric d'arrencada i control, col·lector de proves i cabalímetre (opcional).
PVP: 9.222,89 IVA inclòs
PVP: 9.222,89 IVA inclòs
Veure producte
Equip contraincendi elèctric 24m3/h 90mca E+J UNE 23500-2012
Ref EXT955847
Equip contra Incendis elèctric: Cabal 24m3/h, Pressió: 90mca, amb bomba normalitzada tipus RNI segons DIN 24255 aplicant la normativa vigent UNE 23500-2012. Disseny conjunt de tot l'equip preparat per al servei automàtic contra incendis. Fabricació modular. La bomba principal subministra el cabal requerit pel sistema, sent capaç d'impulsar el 140% del cabal nominal a una pressió no inferior al 70% de la seva pressió nominal. Inclou Bomba Principal Elèctrica + Bomba auxiliar Jockey, acumulador de membrana, vàlvules de retenció, vàlvules de tall amb indicació d'obertura, conjunt de pressòstats i manòmetre, vàlvula limitadora de pressió d'escapament conduïu, motor elèctric asíncron, protecció IP-54 i aïllament classe F . La potencia nominal, bateries per a bomba elèctrica, col·lector d'impulsió, quadre elèctric d'arrencada i control, col·lector de proves i cabalímetre (opcional).
PVP: 9.610,09 IVA inclòs
PVP: 9.610,09 IVA inclòs
Veure producte