Detectors convencionals EGA

Detectors convencionals EGA
Base superfície baixa per a detectors convencionals EGA
Ref FUE003505
Sòcol baix preparat per a connexió de detectors
PVP: 2,45 IVA inclòs
PVP: 2,45 IVA inclòs
Veure producte
Base superfície alta per a detectors convencionals EGA
Ref FUE002507
Base amb sòcol alt preparat per a connexió amb tub de 20 mm de diàmetre
PVP: 2,45 IVA inclòs
PVP: 2,45 IVA inclòs
Veure producte
Detector òptic/tèrmic de fum convencional EGA
Ref FUE002506
El detector AH es basa en l'efecte Tyndall (refracció de la llum en una cámara fosca). L'element sensor està format per una càmera òptica provista d'un emissor i un receptor de llum. En absència de fums la intensitat de llum captada pel receptor és nul·la, degut al laberint físic creat entre els mateixos. Quan existeix presència de fums, la reflexió de la llum a les partícules del mateix fa que el receptor, obtingui certa intensitat lumínica, tot això controlat amb un microprocessador. Així mateix, el detector AH porta incorporat un element estàtic que actúa al arribar als 64º C. Els detectors AH disposen de doble LED d'alarma, el que permet visualitzar el seu estat des de qualsevol àngle. A més permet la conexió a un indicador remot. Els detectors AH són capaços de donar un avís òptic per a informar de que requereix manteniment. Quan s'acumula pols o brutícia a la càmera òptica i/o al parell emissor-receptor, el detector emet dos polsos de llum vermella cada 4 segons per a indicar que ha de ser netejat.
PVP: 15,62 IVA inclòs
PVP: 15,62 IVA inclòs
Veure producte
Detector de temperatura termovelocimètric convencional EGA
Ref FUE002505
El detector AT és capaç de donar un senyal d'alarma amb un increment de temperatura produït per un procés de combustió, qualsevol que sigui la seva velocitat al assolir una temperatura màxima de 64º C. Existeix un element sensor (funció tèrmica) compost per una termistància que actúa sobre un circuit comparador amb un valor de referència prefixat. Els detectors disposen de doble LED d'alarma, el que permet visualitzar el seu estat des de qualsevol angle. A més permet la connexió a un indicador remot. El capçal i el sòcol (intercanviable amb tota la gama) estan realitzats en ABS termorresistent.
PVP: 10,44 IVA inclòs
PVP: 10,44 IVA inclòs
Veure producte