Sistemes de detecció de Monòxid de Carboni

Sistemes de detecció de Monòxid de Carboni
Targeta regulació de velocitat (fins a 3 motors) + Ethernet
Ref GAS940307
Targeta per connectar fins a 3 reguladors de velocitat capaços de controlar els seus corresponents tres motors i obtenir el rendiment òptim dels motors d'extracció, aconseguint estalvi energètic. Dissenyada per minimitzar el consum energètic en els sistemes i reduir el nivell de soroll en els sistemes de renovació d'aire per a Sistema de detecció de Monòxid. Implementa el protocol MODBUS que permet la monitorització i control mitjançant un programari SCADA. Disposa de 3 Sortides per controlar la Velocitat dels Motors. Una per Mòdul de Monòxid; sortida Auxiliar 24V disponible a la placa principal; Sortida 24V de Bateria disponibles. + Sortida Passarel·la Ethernet.
PVP: 550,08 IVA inclòs
PVP: 550,08 IVA inclòs
Veure producte
Targeta regulació de velocitat (fins a 3 motors)
Ref GAS940306
Targeta per connectar fins a 3 reguladors de velocitat capaços de controlar els seus corresponents tres motors i obtenir el rendiment òptim dels motors d'extracció, aconseguint estalvi energètic. Dissenyada per minimitzar el consum energètic en els sistemes i reduir el nivell de soroll en els sistemes de renovació d'aire per al Sistema de detecció de monòxid. Disposa de 3 sortides per controlar la velocitat dels motors. Una per mòdul de monòxid; Sortida Auxiliar 24V disponible en la placa principal; Salida 24V de Bateria disponibles.
PVP: 244,06 IVA inclòs
PVP: 244,06 IVA inclòs
Veure producte
Mòdul d'ampliació de la central de monòxid
Ref GAS940301
Mòdul per a ampliació de centrals de CO que permet la connexió de fins a 32 detectors connectats a 2 fils, sense polaritat, a una distància màxima d'1 km.
PVP: 146,17 IVA inclòs
PVP: 146,17 IVA inclòs
Veure producte
Detector CO compacte
Ref GAS940206
Detector de monòxid per cèl·lula electroquímica Compacte. Certificat segons norma UNE 23300: 1984. Amb Caixa protectora. Certificació LOM 08MOGA3532. Connexió a 2 fils sense polaritat. Resolució 1 ppm. Temps de resposta 10 segons. Cobertura de 200 m2 limitat per la norma.Col·locar en paret preferiblement, a 1,5-1,8m d'altura, si és possible.
PVP: 101,71 IVA inclòs
PVP: 101,71 IVA inclòs
Veure producte
Central de detecció de monòxid 2 zones
Ref GAS940222
Dissenyada per a aparcaments on es puguin acumular concentracions de CO. Aquest sistema està certificat segons la norma UNE 23300:1984 . Cada mòdul de zona disposa d'un display on es mostra la concentració de monòxid de la zona, es permet controlar de forma manual o automàtica el grup de renovació d'aire, dins el control automàtic, permet el mode de funcionament d' “Automàtic Avançat”, amb aquest, s'aconsegueix una reducció del consum energètic del sistema. Cada modul de zona permet la connexió de fins 32 detectors de CO.
PVP: 513,87 IVA inclòs
PVP: 513,87 IVA inclòs
Veure producte
Central de detecció de monòxid 3 zones
Ref GAS940223
Dissenyada per a aparcaments on es puguin acumular concentracions de CO. Aquest sistema està certificat segons la norma UNE 23300:1984 . Cada mòdul de zona disposa d'un display on es mostra la concentració de monòxid de la zona, es permet controlar de forma manual o automàtica el grup de renovació d'aire, dins el control automàtic, permet el mode de funcionament d' “Automàtic Avançat”, amb aquest, s'aconsegueix una reducció del consum energètic del sistema. Cada modul de zona permet la connexió de fins 32 detectors de CO.
PVP: 656,48 IVA inclòs
PVP: 656,48 IVA inclòs
Veure producte
Central de detecció de monòxid 1 zona
Ref GAS940221
Dissenyada per a aparcaments on es puguin acumular concentracions de CO. Aquest sistema està certificat segons la norma UNE 23300:1984 . Cada mòdul de zona disposa d'un display on es mostra la concentració de monòxid de la zona, es permet controlar de forma manual o automàtica el grup de renovació d'aire, dins el control automàtic, permet el mode de funcionament d' “Automàtic Avançat”, amb aquest, s'aconsegueix una reducció del consum energètic del sistema. Cada modul de zona permet la connexió de fins 32 detectors de CO.
PVP: 294,88 IVA inclòs
PVP: 294,88 IVA inclòs
Veure producte
Detector CO estàndard
Ref GAS940201
Detector de monòxid per cèl·lula electroquímica amb sòcol i suplement per a tub vist inclòs. Certificat segons norma UNE 23300: 1984. Certificació LOM 08MOGA3532. Connexió a 2 fils sense polaritat. Resolució 1 ppm. Temps de resposta 10 segons. Cobertura de 200 m2 limitat per la norma.Col·locar en paret preferiblement, a 1,5-1,8m d'altura, si és possible.
PVP: 69,79 IVA inclòs
PVP: 69,79 IVA inclòs
Veure producte