Distribuidors, derivadors i amplificadors de línia

Distribuidors, derivadors i amplificadors de línia
Acoblador 3 entrades 2 SAT 1 TER CTS-201novetat
Acoblador 3 entrades 2 SAT 1 TER CTS-201
Ref ANT953953
Acoblador apantallat TV / SAT 3 entrades: 1 TER / 2 SAT, 2 sortides. 1 entrada terrestre: 47 - 862 MHz, pèrdua de pas: <4 dB. 2 entrades de satèl·lit: 950 - 2200 MHz, pèrdua de pas: <2 dB. Connexió DC: 24 VDC / 1 A. 2 sortides independents de 47-2200 MHz. Permet que els senyals terrestres s'acoblin amb els senyals de satèl·lit procedents de les 2 sortides d'un LNB doble.
PVP: 55,66 IVA inclòs
PVP: 55,66 IVA inclòs
Veure producte
Amplificador CATV GPV-950
Ref ANT951079
Amplificador per a la utilització en xarxes de distribució CATV d'edificis amb diversos habitatges. L'amplificador Iguala l'atenuació dels cables i l'atenuació de spilteado a la xarxa. "Tot a punt", totes les unitats funcionals estan totalment desenvolupades i disponibles al PCB. Rang Freqüència 85 ... 862 MHz Rang Freqüència -canal de retorn 5-65 MHz Guany 39/33 dB Figura soroll 5,5 dB.
PVP: 475,23 IVA inclòs
PVP: 475,23 IVA inclòs
Veure producte
Amplificador de habitatge IFS 240 LTE
Ref ANT401006
Banda de freqüències (85-2150 MHz.). Canal retorn passiu (5-65 MHz.). Guanys (TERR/FI): 20/25 dB. Nivell màxim de sortida: 108 dBuV. Figura de soroll: <8 dB. Ajust d'atenuació: 0-17 dB. Disposa de pas de corrent.
PVP: 53,60 IVA inclòs
PVP: 53,60 IVA inclòs
Veure producte
Amplificador de linea FI TLA-340 LTE
Ref ANT031008
Amplificador de línia per a un sistema de 2 cables amb dos circuits SAT independents i un de comú per terrestre. Els senyals SAT (FI) procedents de les entrades 1/2, i el senyal terrestre de l'entrada 1 són amplificades i distribuïdes a les dues sortides. El senyal terrestre de l'entrada 2 és eliminat internament. Cada línia té via de retorn passiva (5 - 30MHz). Disposa en cada línia d'una sortida test (-30 dB). Es pot utilitzar juntament amb l'amplificador THA 340E com a amplificador de línia. Regulació del nivell i equalització dels senyals SAT i Terrestre. Caixa metàl·lica amb suports laterals de plàstic. Connectors d'entrada i sortida tipus "F" femella. Compleix amb les normes EN 50.083-1, -2, -3.
PVP: 315,81 IVA inclòs
PVP: 315,81 IVA inclòs
Veure producte
Amplificador de linia GHV-520
Ref ANT332520
GHV 500 és un amplificador de distribució de baix soroll, per al seu ús en xarxes de distribució MATV d'edificis amb diversos habitatges. Nivell sortida CSO @ 60 dB IMD (42 ch) Slope 0/7 dB 101 dBμV Nivell sortida CTB @ 60 dB IMD (42 ch) Slope0 / 7 dB 104 dBμV. Rang Freqüència 47-1006 MHz. Guany 21 (1006MHz) dB.
PVP: 109,20 IVA inclòs
PVP: 109,20 IVA inclòs
Veure producte
Amplificador de linia GHV-930
Ref ANT332930
GHV 900 és un amplificador de distribució d'apartament de baix soroll, per al seu ús en petites xarxes CATV d'edificis amb diversos habitatges. Nivell sortida CSO @ 60 dB IMD 101 dBμV Nivell sortida CSO @ 60 dB IMD (42 ch) Slope 0/7 dB 101/103 dBμV Nivell sortida CTB @ 60 dB IMD (42 ch) Slope0 / 7 dB 101/103 dBμV Nivell sortida canal de retorn 120 dBμV. Rang Freqüència 47-1006, 85-1006 MHz Rang Freqüència -canal de retorn 5-65 MHz. Guany 30 @ 1006MHz dB.
PVP: 160,32 IVA inclòs
PVP: 160,32 IVA inclòs
Veure producte
Amplificador de línia GHV-940 47 - 1006 MHz. 40 dB.
Ref ANT951107
Amplificador de distribució d'apartament de baix soroll. Rang freq 47-1000MHz. Guany 40dB. Alt nivell de sortida. (equalitzatció 0/7dB) : 107/109 dBμV (Cenelec 42 port). Atenuador i equalitzador d'entrada ajustable: 0 - 15 dB a passos de 1 dB. Equalització entre etapes commutable 0/3/6/9 dB. Via de retorn commutable i ajustable (5-65 MHz) activa o passiva (jumper) Point test -20 dB a l’entrada i ala sortida. Caixa IP20 170x90x65 mm. 1 entrada - 1 sortida. Conectors F.
PVP: 265,35 IVA inclòs
PVP: 265,35 IVA inclòs
Veure producte
Amplificador de línia TLA 240E 2(FI+Terr)
Ref ANT031007
Disposa de 2 entrades 1 (SAT1 + TERR) i 2 (SAT). Guany satèl·lit: 40 - 42 dB. Guany terrestre: 35 dB. Regulació del guany (SAT y TERR): 0 - 20 dB. Equalització (SAT a 950 MHz y TERR): 0 - 20 dB. Dotat de 2 sortides (SAT1 + Terr / SAT2 + Terr).
PVP: 350,90 IVA inclòs
PVP: 350,90 IVA inclòs
Veure producte
Amplificador FI telealimentat 13-18 Vdc
Ref ANT430001
Banda de freqüències 950-2300 Mhz. Guany de 16 dB. Alimentació a través del cable coaxial. Disposa de 2 connectors F, entrada i sortida de senyal.
PVP: 12,15 IVA inclòs
PVP: 12,15 IVA inclòs
Veure producte
Amplificador interior habitatge 1 entrada 2 sortides IFB 406 LTEnovetat
Amplificador interior habitatge 1 entrada 2 sortides IFB 406 LTE
Ref ANT953941
Amplificador 1 entrada 47 ... 230/470 ... 790 MHz - 2 sortides, Guany VHF de 15 a 30dB, Guany UHF 15 a 30 dB, nivell de sortida 2x105 dBμV., alimentació per preamplificadors (24 vdc / 80 mA.)
PVP: 44,16 IVA inclòs
PVP: 44,16 IVA inclòs
Veure producte
Amplificador multibanda FM/DAB/UHF1 i UHF2 PF
Ref ANT950484
Quatre entrades independents amb els següents guanys FM: 25 dB BIII: 25 dB UHF1 i UHF2: 30 dB. Marge d'atenuació: 0..20 dB (a cada entrada). Factor de soroll: <6 dB. Nivell màxim de sortida: 108 dBuV. Connectors F.
PVP: 88,73 IVA inclòs
PVP: 88,73 IVA inclòs
Veure producte
Amplificador multibanda TMA 445 LTE
Ref ANT003801
Permet l'amplificació selectiva de diferents bandes de freqüència. L'ample de banda UHF limitada a 790MHz per rebutjar freq. LTE. Entrades proveïdes de atenuador 0-20 dB. Punt de prova per a control dels senyals de sortida sense interrompre el servei. Entrada UHF amb alimentació commutable a distància per a preamplificador (Tensió disp. 24VDC / 80mA)
PVP: 156,69 IVA inclòs
PVP: 156,69 IVA inclòs
Veure producte
Amplificador multibanda TMA 545 LTE
Ref ANT003802
Permet l'amplificació selectiva de diferents bandes de freqüència. L'ample de banda UHF limitada a 790MHz per rebutjar freq. LTE. Entrades proveïdes de atenuador 0-20 dB. Punt de prova per a control dels senyals de sortida sense interrompre el servei. Entrada UHF amb alimentació commutable a distància per a preamplificador (Tensió disp. 24VDC / 80mA). Guany UHF commutable 35/45dB. Guany SAT: 40dB
PVP: 167,59 IVA inclòs
PVP: 167,59 IVA inclòs
Veure producte
Amplificador satèl·lit amb mescla terrestre TMS 21 LTEnovetat
Amplificador satèl·lit amb mescla terrestre TMS 21 LTE
Ref ANT953942
Amplificador SAT + TERR. 1 entrada RF guany -3dB. 1 entrada SAT FI guany 42dB, nivell de sortida 118 dBμV, alimentació per LNB 13/18 Vdc i 0/22 kHz
PVP: 114,34 IVA inclòs
PVP: 114,34 IVA inclòs
Veure producte
Conjunt emissor-receptor A/V Wireless 2,4 Ghz TWS220T/R
Ref ANT419026
Permet veure el DVD, receptor de Satèl·lit, etc en qualsevol televisor de l'habitatge sense necessitat de cables.
PVP: 88,33 IVA inclòs
PVP: 88,33 IVA inclòs
Veure producte