Tornar enrere

NOVA NORMATIVA RIPCI'17

06/09/2017

NOU REGLAMENT DE INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS RIPCI:


Degut a l’actualització del Reial Decret 513/2017 referent a les Instal·lacions de protecció Contra incendis el qual va entrar en vigor el 12 de desembre de 2017, a continuació us informem dels canvis més destacables dintre d’aquest nou Reglament:

Les instal·lacions de Protecció Contra Incendis rebran inspeccions periòdiques obligatòries d’Organismes de Control on es revisaran els equips i la documentació de la instal·lació, certificats, contractes de manteniment, etc.

És obligatori tenir un contracte de manteniment amb una empresa de manteniment degudament habilitada.

És d’obligat compliment realitzar els manteniments trimestrals.

Les actes que s’elaboraran a partir de la realització del manteniment, hauran de ser signades pel tècnic de l’empresa mantenidora i pel representant de la propietat de la instal·lació.

La documentació relacionada als manteniments realitzats, (actes, certificats i informe si s’escau) s'hauran de conservar durant 5 anys. 

La connexió de la Central d’incendis amb una Central Receptora d’Alarmes, ha de ser completament independent respecte a altres sistemes, i aquesta CRA ha de pertànyer a una empresa habilitada com a Empresa Mantenidora de Protecció Contra Incendis.

La vida útil dels detectors d’incendis és de 10 anys.

La vida útil dels extintors d’incendis és de 20 anys.

La vida útil de les mànegues d’incendis és de 20 anys.

La vida útil de les senyals fotoluminiscents és de 10 anys.

Cada 5 anys els extintors s’han de retimbrar.

Cada 5 anys s’han de realitzar les proves hidràuliques de les boques d’incendi.

Un cop exhaurida aquesta vida útil, aquests elements s’hauran de substituir per uns de nous. 

En cas que Plana Fàbrega realitzi el manteniment anual, i es trobi amb que el manteniment trimestral no s’ha realitzat, s'haurà d’anotar a l’acta de manteniment que elaborem, complint amb el que ens indica aquest nou Reglament.

Consulti'ns i li explicarem els importants canvis de la normativa que cal tenir presents.


PDF GUIA TECNICA RIPCI

RESUM TEXT RIPCIUneix-te a la nostra Newsletter
Subscriu-te al nostre blog
Rep els nous posts al teu correu
Comentaris del post
Nou comentari
Codi de verificació
reload
 Tornar enrere