Ega

Ega
Central detecció de monòxid EGA 1 zona fins 10 detectors.
Ref GAS950101
Central de detecció de presència de monòxid de carboni (CO) en un local (pàrquing, taller, túnel, ...) i mesura de concentració exacta, expressada en ppm, de 1 zona fins a 10 detectors. és capaç de pilotar una extracció de fums (ventilació) o disparar una alarma, segons concentració de CO detectada. Els components s'integren en un armari metàl·lic de 280x220z105 mm amb porta metàl·lica i proveïda de caràtula adhesiva amb les corresponents senyalitzacions lluminoses i senyals acústics, així com els diferents polsadors de comandament. Les centrals CO-1Z presenten una estructura per zona (fins a quatre zones i 22 detectors per zona) on cada zona de detecció està constituïda per una línia de 2 fils a través de la qual s'alimenten els detectors. La central mostra simultàniament la concentració màxima de CO en cada zona de detecció, activant-la sortida de ventilació quan el nivell de CO supera cert nivell (nivell de ventilació). Quan la central detecta un nivell de monòxid superior a 300 ppm (nivell d'alarma) s'activa la sortida d'alarma. Tant el nivell de ventilació com els retards per a l'activació de les sortides (retard de ventilació i retard d'alarma) poden programar-se a través de la central. La central també permet l'activació / desactivació manual de la ventilació, tant de forma permanent, com temporitzada a una hora. Interfície d'usuari amb LCD il·luminat (de dues o quatre línies, depenent del nombre de zones implementades) i un teclat de membrana de quatre tecles. Tot el sistema compleix la norma UNE 23300 referent a Sistemes de control i mesura de la detecció de monòxid de carboni.
PVP: 279,08 IVA inclòs
PVP: 279,08 IVA inclòs
Veure producte
Detector de NO2
Ref GAS950211
Detector capaç de mesurar la concentració de NO2 (diòxid de Nitrogen) i de transmetre la lectura a la central de control, per al seu posterior procés. El detector s'instal·la a la central de detecció de Monòxid de Carboni Cosensor. La mesura que realitza aquesta central del detector DNO2 la transforma en una lectura equivalent de ppm de CO. D'aquesta manera es poden instal·lar detectors de CO i NO2 en la mateixa línia de detecció. Per a una mesura del detector DNO2 de 4 ppm de NO2, la central computa un equivalent de 50 ppm de CO. Igualment, per a una mesura del detector DNO2 de 15 ppm de NO2, la central computa un equivalent de 300 ppm. Els detectors deNO2 van en plàstics de color blau. La cobertura màxima de cada detector és de 200m². TÉ POLARITAT. Es recomana instal·lar els detectors a una alçada de 1,5 a 2 m. Es recomana l'ús de cable amb una secció mínima de 1,5 mm2 i, en una distribució lineal de detectors, la longitud màxima del mateix per zona no pot superar els 400 m. Els detectors disposen d'un led de senyalització bicolor que ens indicarà: LLUM VERD: Indica el correcte funcionament del detector. LLUM ROJA: Indica concentració de NO2 superior a 4 ppm. D'acord a mantenir les prestacions a un nivell equivalent a la UNE 23300 es recomana canviar el sensor als 4 anys.
PVP: 224,66 IVA inclòs
PVP: 224,66 IVA inclòs
Veure producte
Detector de monòxid EGA
Ref GAS950201
Detector capaç de mesurar la concentració de CO (Monòxid de Carboni) i de transmetre la lectura a la central de control, per al seu posterior procés. En el Sistema de Detecció d'Monòxid de Carboni COsensor, els detectors s'alimenten i comuniquen amb la central a través d'una línia de dos fils. Cada cicle d'operació de la central dura aproximadament 1 minut. Durant el 99,7% d'aquest temps la central es limita a alimentar els detectors, i durant els últims 200 mseg. de cada cicle es realitza la lectura de la concentració de CO. Les etapes de funcionament del detector DCO són ​​Alimentació, Sensor, Control i caldeu del sensor, Processament de senyal i Senyalització. La cobertura màxima de cada detector és de 200 m2. TÉ POLARITAT. Es recomana instal·lar els detectors a una alçada de 1,5 a 2 m. Es recomana l'ús de cable amb una secció mínima de 1,5 mm2 i, en una distribució lineal de detectors, la longitud màxima del mateix per zona no pot superar els 600 m.El detector està preparat per a instal·lacions amb tub de Ø16 mm. Els detectors disposen d'un led de senyalització bicolor que ens indicarà: LLUM VERD: Indica el correcte funcionament de la secció de generació de polsos d'escalfament i del sensor. LLUM ROJA: Indica concentració de CO superior a 50 ppm. D'acord amb la UNE 23300 es recomana canviar el sensor als 5 anys.
PVP: 72,60 IVA inclòs
PVP: 72,60 IVA inclòs
Veure producte
Central detecció de monòxid EGA 4 zones.
Ref GAS950104
Central de detecció de presència de monòxid de carboni (CO) en un local (pàrquing, taller, túnel, ...) i mesura de concentració exacta, expressada en ppm, de 4 zones. és capaç de pilotar una extracció de fums (ventilació) o disparar una alarma, segons concentració de CO detectada. Els components s'integren en un armari metàl·lic de 418 x 324 x 120 mm amb porta metàl·lica i proveïda de caràtula adhesiva amb les corresponents senyalitzacions lluminoses i senyals acústics, així com els diferents polsadors de comandament. Les centrals CO-1Z presenten una estructura per zona (fins a quatre zones i 22 detectors per zona) on cada zona de detecció està constituïda per una línia de 2 fils a través de la qual s'alimenten els detectors. La central mostra simultàniament la concentració màxima de CO en cada zona de detecció, activant-la sortida de ventilació quan el nivell de CO supera cert nivell (nivell de ventilació). Quan la central detecta un nivell de monòxid superior a 300 ppm (nivell d'alarma) s'activa la sortida d'alarma. Tant el nivell de ventilació com els retards per a l'activació de les sortides (retard de ventilació i retard d'alarma) poden programar-se a través de la central. La central també permet l'activació / desactivació manual de la ventilació, tant de forma permanent, com temporitzada a una hora. Interfície d'usuari amb LCD il·luminat (de dues o quatre línies, depenent del nombre de zones implementades) i un teclat de membrana de quatre tecles. Tot el sistema compleix la norma UNE 23300 referent a Sistemes de control i mesura de la detecció de monòxid de carboni.
PVP: 719,28 IVA inclòs
PVP: 719,28 IVA inclòs
Veure producte
Central detecció de monòxid EGA 3 zones
Ref GAS950103
Central de detecció de presència de monòxid de carboni (CO) en un local (pàrquing, taller, túnel, ...) i mesura de concentració exacta, expressada en ppm, de 3 zones. és capaç de pilotar una extracció de fums (ventilació) o disparar una alarma, segons concentració de CO detectada. Els components s'integren en un armari metàl·lic de 418 x 324 x 120 mm amb porta metàl·lica i proveïda de caràtula adhesiva amb les corresponents senyalitzacions lluminoses i senyals acústics, així com els diferents polsadors de comandament. Les centrals CO-1Z presenten una estructura per zona (fins a quatre zones i 22 detectors per zona) on cada zona de detecció està constituïda per una línia de 2 fils a través de la qual s'alimenten els detectors. La central mostra simultàniament la concentració màxima de CO en cada zona de detecció, activant-la sortida de ventilació quan el nivell de CO supera cert nivell (nivell de ventilació). Quan la central detecta un nivell de monòxid superior a 300 ppm (nivell d'alarma) s'activa la sortida d'alarma. Tant el nivell de ventilació com els retards per a l'activació de les sortides (retard de ventilació i retard d'alarma) poden programar-se a través de la central. La central també permet l'activació / desactivació manual de la ventilació, tant de forma permanent, com temporitzada a una hora. Interfície d'usuari amb LCD il·luminat (de dues o quatre línies, depenent del nombre de zones implementades) i un teclat de membrana de quatre tecles. Tot el sistema compleix la norma UNE 23300 referent a Sistemes de control i mesura de la detecció de monòxid de carboni.
PVP: 589,81 IVA inclòs
PVP: 589,81 IVA inclòs
Veure producte
Central detecció de monòxid EGA 2 zones.
Ref GAS950102
Central de detecció de presència de monòxid de carboni (CO) en un local (pàrquing, taller, túnel, ...) i mesura de concentració exacta, expressada en ppm, de 2 zones. és capaç de pilotar una extracció de fums (ventilació) o disparar una alarma, segons concentració de CO detectada. Els components s'integren en un armari metàl·lic de 418 x 324 x 120 mm amb porta metàl·lica i proveïda de caràtula adhesiva amb les corresponents senyalitzacions lluminoses i senyals acústics, així com els diferents polsadors de comandament. Les centrals CO-1Z presenten una estructura per zona (fins a quatre zones i 22 detectors per zona) on cada zona de detecció està constituïda per una línia de 2 fils a través de la qual s'alimenten els detectors. La central mostra simultàniament la concentració màxima de CO en cada zona de detecció, activant-la sortida de ventilació quan el nivell de CO supera cert nivell (nivell de ventilació). Quan la central detecta un nivell de monòxid superior a 300 ppm (nivell d'alarma) s'activa la sortida d'alarma. Tant el nivell de ventilació com els retards per a l'activació de les sortides (retard de ventilació i retard d'alarma) poden programar-se a través de la central. La central també permet l'activació / desactivació manual de la ventilació, tant de forma permanent, com temporitzada a una hora. Interfície d'usuari amb LCD il·luminat (de dues o quatre línies, depenent del nombre de zones implementades) i un teclat de membrana de quatre tecles. Tot el sistema compleix la norma UNE 23300 referent a Sistemes de control i mesura de la detecció de monòxid de carboni.
PVP: 445,95 IVA inclòs
PVP: 445,95 IVA inclòs
Veure producte
Central detecció de monòxid EGA 1 zona fins 15 detectors
Ref GAS950110
Central detecció capaç de detectar en tot moment la presència de monòxid de carboni (CO) en un local (pàrquing, taller, túnel, ...) i mesurar la seva concentració exacta, expressada en parts per milió. 1 zona fins a 15 detectors. Així mateix, el sistema és capaç de pilotar una extracció de fums (ventilació) o disparar una alarma, depenent del nivell de concentració de CO detectat. Els components s'integren en un armari metàl·lic de 280 x 225 x 105 mm amb porta metàl·lica i proveïda de caràtula adhesiva amb les corresponents senyalitzacions lluminoses i senyals acústics, així com els diferents polsadors de comandament. ELA zona de detecció està constituïda per una línia de 2 fils a través de la qual s'alimenten els detectors. La central mostra la concentració màxima de CO a la zona de detecció, activant-la sortida de ventilació quan el nivell de CO supera cert nivell (nivell de ventilació). Quan la central detecta un nivell de Monòxid superior a 300 ppm (nivell d'alarma) s'activa la sortida d'alarma. Tant el nivell de ventilació, com el retard per a l'activació de la ventilació (retard de ventilació) poden programar-se a través de la central. La central també permet l'activació / desactivació manual de la ventilació. Interfície amb l'usuari LCD format per tres dígits de set segments i un teclat de membrana de quatre tecles. Tot el sistema compleix la norma UNE 23300 referent a Sistemes de control i mesura de la detecció de monòxid de carboni.
PVP: 330,87 IVA inclòs
PVP: 330,87 IVA inclòs
Veure producte
Panell repetidor central analògica EGA
Ref FUE952181
Central repetidora algorítmica per centrals del sistema analògic direccionable. La central permet fins a 15 repetidors. Connexió de 4 fils de 1,5 mm2 (dues d'alimentació i dues de comunicació per a la línia RS485). Els dos fils de la línia RS485 es connectaran des de la central als corresponents repetidors. Des de la sortida de la font d'alimentació de la central es permet alimentar 1 repetidor. La resta de repetidors s'ha de fer des de la sortida de 30 V d'una font d'alimentació externa. El connexionat dels repetidors, tant cables de comunicació com d'alimentació de 30 V es realitzarà amb cable de 2 x 1,5 mm2 trenat i apantallat lliure d'halògens, fins a una longitud màxima de cable de 1200 metres. En finalitzar la instal·lació s'ha de connectar una resistència de 120 Ω en el back panell de l'últim repetidor connectat.
PVP: 976,78 IVA inclòs
PVP: 976,78 IVA inclòs
Veure producte
Tapa basculant Polsador rearmable EGA
Ref FUE952027
Recanvi de Tapa protectora transparent de la cara d'accionament per evitar pulsacions accidentals.
PVP: 2,01 IVA inclòs
PVP: 2,01 IVA inclòs
Veure producte
Sòcol aïllador de llaç EGA
Ref FUE005061
Mòdul analògic microprocessat EGA-1-ZAB que s'instal·la com un element més del bucle (No direccionable - No necessita ser configurat). Aquest és un mòdul de protecció que s'intercala en el bucle de detecció, per tal d'aïllar trams amb avaria de línia creuada, i permetre així el normal funcionament de la resta del bucle. Es subministra instal·lat a l'interior d'un sòcol alt. Aquesta disposició permet situar-lo en la mateixa posició que un detector facilitant el cablejat del bucle de la instal·lació. És possible instal·lar un màxim de 70 aïlladors per bucle, com a mínim cada 32 elements del bucle. El sòcol porta dos adhesius en el seu exterior per facilitar el seu reconeixement visual. El mòdul s'alimenta per la connexió al bucle. Alimentació: 24 - 35V amb polaritat. Consum en repòs: 110 μA. Aïllador de curtcircuit: SI. Sortida indicador remot No. Humitat: 20 - 95% HR. Temperatura: -10ºC + 40ºC. Normativa: A 54-17. Protecció: IP 30
PVP: 54,38 IVA inclòs
PVP: 54,38 IVA inclòs
Veure producte
Mòdul analògic 1 entrada 1 sortida EGA
Ref FUE005055
Mòdul microprocessat i direccionable EGA-1-MES (amb aïllador de curtcircuit) que s'instal·la com un element més del bucle. Aquest mòdul disposa d'un relé amb alimentació de 30V externa i una entrada de senyal tècnica per discernir l'estat obert o tancat d'un contacte sec. El mòdul està protegit per un fusible autorearmable de 0,9A i la sortida del relé amb 0,5A.El mòdul s'alimenta per la connexió al bucle, però necessita d'una alimentació auxiliar de 30V, que proporcioni l'energia necessària als dispositius governats pel relé marcat com "R1". El relé es programa amb una sola funció (sirena, maniobres o relé creuat) així com en el seu temporització i combinació de sensors que els activen. Així mateix, es supervisa la presència de tensió en la línia d'alimentació auxiliar de 30V i també a la sortida del relé. La tensió subministrada per la sortida de relé és de 30V.La entrada de senyal tècnica porta connectat en sèrie amb el contacte sec una resistència de 10kΩ. En estat de repòs el contacte ha d'estar obert i en cas d'anomalia ha d'estar tancat. A l'entrada (marcada com a IN2) detecta el contacte tancat amb categoria de ALARMA. Supervisa cada línia exterior (sortida de relé i de l'entrada de senyal tècnica) amb una resistència de 33kΩ en cadascuna, indicant l'estat de línia oberta o línia creuada. El parpelleig del led vermell transparent ens indica la comunicació amb la central. L'encesa permanent del led vermell indica l'estat d'alarma en la seva entrada, mentre que l'encesa del led verd indica el tret del relé. Es subministra en mòduls rectangulars fabricats en ABS termoresistente. Alimentació 24 - 35V amb polaritat, Consum en repòs 1 mA, Aïllador de curtcircuit, Tensió supervisió 7V amb polaritat inversa. Sense sortida indicador remot Indicador d'activació led verd. Humitat 20-95% HR Temperatura -10 º C + 50ºC Normativa EN 54-18 Indicador de comunicació / alarma led vermell Dimensions 140,5x73x48 mm Protecció IP 30.
PVP: 99,69 IVA inclòs
PVP: 99,69 IVA inclòs
Veure producte
Mòdul senyals tècniques analògic EGA
Ref FUE005054
Mòdul analògic microprocessat i direccionable EGA-1-MSA (amb aïllador decortocircuito) que s'instal·la com un element més del bucle. Disposa de dues entrades per discernir l'estat obert o tancat d'un contacte sec connectat en sèrie amb una resistència de 10 kW. En estat de repòs el contacte ha d'estar obert i en cas d'anomalia ha d'estar tancat. A la primera entrada (marcada com IN1) detecta el contacte tancat amb categoria de ALARMA. La segona entrada (marcada com a IN2) detecta el contacte tancat amb categoria de AVARIA. Es poden associar les dues entrades simultàniament, tenint informació tant d'alarma com avaria. En estat de repòs el MSTAY supervisa la línia exterior per mitjà d'una resistència de 33kW, indicant l'estat de línia oberta o línia creuada. És d'aplicació típica per senyalitzar l'estat d'altres sistemes de detecció on hi pugui haver connexió de sensors de flux en el cas d'instal·lacions de sprinklers, finals de carrera en el cas de portes tallafoc, ascensors, nivell de dipòsits, etc. El parpelleig del led vermell transparent ens indica la comunicació amb la central, així com si roman encès ens indica l'estat alarma. L'encesa del led verd indica l'activació d'una o dues entrades. El Mòdul de Senyals Tècniques s'alimenta per la connexió al bucle. Es subministra en mòduls rectangulars fabricats en ABS termoresistent. Aquest mòdul disposa de sortida per a l'activació d'un pilot remot, que s'activa quan està en estat d'alarma. Alimentació: 24 - 35V amb polaritat. Consum en repòs: 1 mA. Aïllador de curtcircuit: SI. Tensió supervisió: 7V amb polaritat inversa. Sortida indicador remot Si. Indicador d'activació: led verd. Indicador de comunicació / alarma: led vermell. Humitat: 20 - 95% HR. Temperatura: -10ºC + 40ºC. Dimensions: 140,5 x 73 x 48 mm. Normativa: A 54-18. Protecció: IP 30
PVP: 54,38 IVA inclòs
PVP: 54,38 IVA inclòs
Veure producte
Mòdul Master analògic EGA
Ref FUE005053
Mòdul analògic microprocessat i direccionable EGA-1-MMA amb aïllador de curtcircuit que s'instal·la com un element més del bucle. Aquest Mòdul permet connectar detectors i / o polsadors convencionals en un sistema analògic de detecció d'incendis, realitzant la funció d'interfície entre una central de control analògic i un sistema convencional. En la regleta de "Zona C" es poden instal·lar un màxim de 10 polsadors convencionals. A la regleta "Zona D", s'admet un màxim de 20 detectors de temperatura o 15 elements entre detectors de fum i polsadors convencionals. Les dues regletes supervisen la línia mitjançant un condensador final de línia, de 10μF / 63V. D'aquesta manera s'indica l'estat de línia oberta, línia creuada, alarma detector o alarma polsador. El parpelleig del led vermell transparent ens indica la comunicació amb la central, així com si roman encès ens indica l'estat d'alarma d'un detector o polsador connectat a aquest mòdul. Aquest mòdul disposa de sortida per a l'activació d'un pilot remot, que s'activa quan està en estat d'alarma. El mòdul màster analògic s'alimenta per la connexió al bucle. Es subministra en mòduls rectangulars fabricats en ABS termoresistent. Alimentació: 24 - 35V amb polaritat. Consum en vigilància: 1 mA. Aïllador de curtcircuit: si. Tensió zona: 20V amb polaritat. Tensió de sortida relé: 30V. Indicador d'activació: led vermell. Sortida indicador remot: si. Humitat: 20-95% HR. Temperatura: -10ºC + 40ºC. Dimensions 140,5 x 73 x 48 mm. Normativa EN 54-18.
PVP: 63,44 IVA inclòs
PVP: 63,44 IVA inclòs
Veure producte
Mòdul analògic 2 relés EGA
Ref FUE005052
Mòdul analògic microprocessat i direccionable (amb aïllador de curtcircuit) que s'instal·la com un element més del bucle. Els mòduls s'alimenten per la connexió al bucle, però precisen d'una alimentació auxiliar de 30V que proporcioni l'energia necessària als dispositius governats pels relés. Aquests supervisen la presència de tensió en la línia d'alimentació auxiliar de 30V més d'en les sortides dels relés supervisats. El mòdul està protegit per un fusible autorearmable de 0,9 A i cada sortida supervisada de 0,5 A. El parpelleig del led vermell transparent ens indica la comunicació amb la central. L'encesa del led verd indica el tret d'un o dos relés. És un mòdul de dues sortides de relés d'accionament independent (dues funcions), tant en el seu tipus d'aplicació (sirena, maniobres o relé creuat), com en la seva temporització i combinació de sensors que els activen. En estat de repòs el MDA2Y supervisa cada sortida per mitjà d'una resistència de 33 KΩ, indicant l'estat de línia oberta o línia creuada. Es subministra en mòduls rectangulars fabricats en ABS termoresistent.
PVP: 82,00 IVA inclòs
PVP: 82,00 IVA inclòs
Veure producte
Mòdul analògic 1 relé EGA
Ref FUE005051
Mòdul analògic microprocessat i direccionable (amb aïllador de curtcircuit) que s'instal·la com un element més del bucle. El mòdul s'alimenta per la connexió al bucle, però necessita d'una alimentació auxiliar de 30V que proporcioni l'energia necessària als dispositius governats pels relés. Aquest supervisa l'essència de tensió a la línia d'alimentació auxiliar de 30V més d'en les sortides dels relés supervisats. El mòdul està protegit per un fusible autorearmable de 0,9 A i cada sortida supervisada de 0,5A. El parpelleig del led vermell transparent ens indica la comunicació amb la central. L'encesa del led verd indica el tret d'un o dos relés. És un mòdul de dues sortides de relés d'accionament simultani (amb una sola funció), tant en el seu tipus d'aplicació (sirena, maniobra o prealarma), com en la seva temporització i combinació de sensors que els activen. La sortida de relé R1 és supervisada per mitjà d'una resistència final de línia de 33 k, indicant l'estat de línia oberta o línia creuada. La sortida de relé R2 actua com a contacte NA i NC, no supervisat, sent la seva aplicació típica el tir dels electroimants de les portes tallafocs. Tenint en compte el consum produït sobre el sistema, es recomana instal·lar Fonts d'alimentació externes (FAE) per a més de 10 electroimants en total per central. Es subministra en mòduls rectangulars fabricats en ABS termoresistent.
PVP: 72,50 IVA inclòs
PVP: 72,50 IVA inclòs
Veure producte