Extinció amb gas Novec 1230

Extinció amb gas Novec 1230
Contactor de pas amb enclavament
Ref EXT955877
Contactor de pas dissenyat per indicar la descàrrega del sistema, disposa d'enclavament. Fins que no es rearma l'enclavament no desapareix el senyal de la central. Vàlvula de bloqueig de 2 vies i final de carrera.
PVP: 147,89 IVA inclòs
PVP: 147,89 IVA inclòs
Veure producte
Pressòstat sistemes Novec
Ref EXT955876
Pressòstat de supervisió: els pressòstats de supervisió són opcionals. Es connecten a la vàlvula del cilindre. Aquests pressòstats permeten que, en cas d'haver una pressió excessivament baixa en el cilindre, s'activi una alarma al tauler de control. Igual que passa amb els manòmetres, aquests pressòstats poden ser instal·lats i desinstal·lats de la vàlvula tot i que el sistema tingui pressió.
PVP: 161,33 IVA inclòs
PVP: 161,33 IVA inclòs
Veure producte
Kg de gas Novec
Ref EXT955875
El gas NOVEC 1230 (C6F12O) generalment s'usa en situacions en què l'aigua d'extinció d'incendis fa mal a equips electrònics, museus, bancs, hospitals. El Novec 1230 és un fluid que no danya la capa d'ozó i té una vida atmosfèrica de 5 dies i un baix potencial d'escalfament global de 1. Substitueix al gas haló i HFCs per al seu ús com un agent gasós d'extinció d'incendis. El producte és ideal per a el seu ús en aplicacions d'inundació total, inundacions localitzades sistemes, aplicacions de tipus direccional polvorització i pot ser usat en els extintors portàtils per a aplicacions especialitzades.
PVP: 76,23 IVA inclòs
PVP: 76,23 IVA inclòs
Veure producte
Bateria de 6 clindres de 81 litres de Novec
Ref EXT955874
Bateria de 6 cilindres d'ampolles de 81L de gas d'extinció Novec 1230. No mulla els materials amb els quals entra en contacte. En la seva descàrrega és un líquid incolor, gairebé inodor, elèctricament no conductor, de ràpida evaporació. Concentració d'ús 5.5%. NOAEL 10%. Marge de seguretat 82%. Pressuritzat amb Nitrogen. Aplicació en centres de processament de dades CPD o telecomunicacions, bancs, museus, biblioteques, sales netes, etc.Inclou Cilindres, ferratges de subjecció, vàlvules esclaves, Connexions flexibles de descàrrega, vàlvula anti-retorn, col·lector amb suport, connexions flexibles de pilotatge, cilindre pilot, vàlvula solenoide, manòmetre/presostat, vàlvula pilot, actuador manual i etiquetes.
PVP: 18.954,70 IVA inclòs
PVP: 18.954,70 IVA inclòs
Veure producte
Bateria de 4 clindres de 81 litres de Novec
Ref EXT955873
Bateria de 4 cilindres d'ampolles de 81L de gas d'extinció Novec 1230. No mulla els materials amb els quals entra en contacte. En la seva descàrrega és un líquid incolor, gairebé inodor, elèctricament no conductor, de ràpida evaporació. Concentració d'ús 5.5%. NOAEL 10%. Marge de seguretat 82%. Pressuritzat amb Nitrogen. Aplicació en centres de processament de dades CPD o telecomunicacions, bancs, museus, biblioteques, sales netes, etc. Inclou Cilindres, ferratges de subjecció, vàlvules esclaves, Connexiions flexibles de descàrrega, vàlvula anti-retorn, col·lector amb suport, connexions flexibles de pilotatge, cilindre pilot, vàlvula solenoide, manòmetre/presostat, vàlvula pilot. Actuador manual i etiquetes
PVP: 13.050,58 IVA inclòs
PVP: 13.050,58 IVA inclòs
Veure producte
Bateria de 2 clindres de 81 litres de Novec
Ref EXT955872
Bateria de 2 cilindres d'ampolles de 81L de gas d'extinció Novec 1230. No mulla els materials amb els quals entra en contacte. En la seva descàrrega és un líquid incolor, gairebé inodor, elèctricament no conductor, de ràpida evaporació. Concentració d'ús 5.5%. NOAEL 10%. Marge de seguretat 82%. Pressuritzat amb Nitrogen. Aplicació en centres de processament de dades CPD o telecomunicacions, bancs, museus, biblioteques, sales netes, etc. Inclou Cilindres, ferratges de subjecció, vàlvules esclaves, Connexions flexibles de descàrrega, vàlvula anti-retorn, col·lector amb suport, connexions flexibles de pilotatge, cilindre pilot, vàlvula solenoide, manòmetre/presostat, vàlvula pilot. Actuador manual i etiquetes.
PVP: 7.145,05 IVA inclòs
PVP: 7.145,05 IVA inclòs
Veure producte