Simulador de línia telefònica fixa per GSM/GPRS

Ref ALA029123
de PLANA FÀBREGA
PLANA FÀBREGA
Preu a consultar

Descripció
Commuta a xarxa GSM en cas d'avaria o sabotatge a la línia telefònica fixa. Indicador de cobertura GSM. Disposa de 4 entrades que generan transmisions Contact ID a 4 números de teléfon. 4 sortides programables. Port sèrie per a programació mitjançant PC. No inclou caixa ni font d'alimentació.